มาเลเซีย ประเทศหนึ่งใน AEC ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เราชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางไป เที่ยวมาเลเซีย ได้อย่างสะดวกโดยเริ่มจากการบินตรงจากสนามบินภูเก็ต สู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบิน KLIA2 เพื่อที่จะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของประเทศมาเลเซียนั้นก็คือ เมืองใหม่ปุตราจาย่า แหล่งบันเทิงระดับโลก ณ เก็นติ้งไฮแลนด์ หรือจะเป็นแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซีย คือ ตึกปิโตนัส ท่านที่สนใจลองดูโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ หรือ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ที่เบอร์ 075 502 938 หรือ สายด่วน 085 384 0228

ทัวร์ทะเลตรัง เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะไหง

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหินงาม

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก สระมรกต น้ำตกร้อน เกาะปอดะ

ทัวร์ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง ภูเก็ตแฟนตาซี

ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

โปรแกรมเที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน บินตรงจากภูเก็ต
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่นี่ครับ คลิก เที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
วันที่เดินทาง :
วันที่ 9-11 ส.ค.
วันที่ 10-12 ส.ค.
วันที่ 25-27 ก.ย.
วันที่ 26-28 ก.ย.
วันที่ 9-11 ต.ค.
วันที่ 10-12 ต.ค.
วันที่ 23-25 ต.ค.
วันที่ 24-26 ต.ค.
วันที่ 7-9 พ.ย.
วันที่ 5-7 ธ.ค.
วันที่ 7-9 ธ.ค.
วันที่ 10-12 ธ.ค.
วันที่ 12-14 ธ.ค..
วันที่ 25-27 ธ.ค.
วันที่ 26-28 ธ.ค.
วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58

เที่ยวสนุกทัวร์ฯ เป็นบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับทางสำนักทะเบียนการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยมีทะเบียนนำเที่ยวเลขที่ 41/00335 สำหรับโปรแกรมที่เราจะเสนอต่อไปนี้มีความพิเศษของโปรแกรมทัวร์เพื่อให้ท่านใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกเราในการนำเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
1 โปรแกรมทัวร์นี้เราจัดรถบัสมาเลเซียขนาด 40 ที่นั่งกรุ๊ปส่วนตัวให้กับท่านจำนวน 1 คัน มารับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
2 โปรแกรมทัวร์นี้เรารวมอาหารค่ำที่เก็นติ้ง เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ในห้องอาหารบนเก็นติ้งเลย หากท่านไม่เอาลดให้ท่านละ 300 บาท
3 ที่คาเมร่อนจะจัดอาหารแบบสตีมโบ้ทให้ 1 มื้อ
4 ความพิเศษอื่นๆ ท่านสามารถดูได้ในรายการนำเที่ยว
วันแรก
สนามบินภูเก็ต ปุตราจาย่า คาเมร่อนไฮแลนด์
05.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินภูเก็ต จากนั้นคณะพร้อมกันเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย
06.55 น.
คณะออกเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD385
09.15 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยมีมัคคุเทศก์ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด ด้านในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  สมควรแค่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อ
16.30 น.
เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึง คาเมร่อน ให้คณะได้แวะเดินตลอดเย็น ในบรรยากาศของความหนาวเย็นสบาย เดินดูของ เลือกซื้ออาหารและพืช ปิ้งๆ ย่างๆ เช่น ข้างโพด มัน โรตี ชาร้อน ฯลฯ กำบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะมีความสุขกับโปรแกรมทัวร์ที่ไม่รีบร้อนในการท่องเที่ยว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) เมนูมื้อนี้จะเป็น สตีมโบ้ทแบบคาเมร่อนไฮแลนด์
พัก
เข้าพัก ณ HERITAGE HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สอง
คาเมร่อน ตลาดเช้า ไร่ชา สวนสตอเบอร์รี่ สวนกระบองเพชร เก็นติ้งไฮแลนด์      
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (3)
08.00 น.
จากนั้นนำคณะชมจุดต่างๆ บนคาเมร่อน ดังนี้  แวะชม ตลาดเช้าเมืองหนาว เลือกซื้อ และชิมได้ตามอัธยาศัย ชม สวนกระบองเพชร และเลือกซื้อต้นไม้ ขนม ตามอัธยาศัย ชม สวนสตอเบอร์รี่ ที่มีปลูกอยู่มากมาย และชมการปลูกผักออแกนิก ถ่ายรูปกับ ไร่ชา ที่กว้างใหญ่ และมองดูสุดลูกหูลูกตา จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานที่บันเทิงระดับโลก
เที่ยง
บริการอาหารวัน ณ  ร้านภัตตาคาร (4)
16.30 น.
เที่ยวแบบเรื่อยๆ คณะเดินทางถึง กระเช้าลอยฟ้า หรือ เคเบิ้ลคาร์ ให้คณะได้นั่งกระเช้า ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร (ท่านต้องเตรียมกระเป้าเล็กสำหรับน้ำสำภาระของท่านขึ้นไปใช้บนเก็นติ้ง จำนวน 1 คืน)
จากนั้นมัคคุเทศก์ จะนำคณะเดินไปเช็คอิน ณ ล็อบบี้ ของทางโรงแรม FIRST WORLD HOTEL ระหว่างทางมัคคุเทศก์จะแนะนำจุดต่างๆ ให้ท่านทราบ และท่านสามารถเดินท่องเที่ยวเองได้สะดวกขึ้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5) เนนูมื้อนี้ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้ง
วันที่สาม
เก็นติ้งไฮแลนด์ ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (6)
08.00 น.
นำคณะเดินทางลงจาก เก็นติ้ง สู่เมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) จากนั้นให้คณะแวะซื้อ น้ำหอม นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม บั๊กกุแต๋ ยาสมุนไพรแก้อาการเหมื่อย ฯลฯ จากนั้นนำคณะถ่ายรูป ณ พระราชวังอิสตาน่าเนการ่าแห่งใหม่ ที่มีจุดถ่ายรูปมากมาย (อากาศค่อนข้างร้อน ต้องตรียมหมวก แว่นตา) ซึ่งเป็นจุดที่มีทิวทัศที่สวยงามมาก
เที่ยง
บริการอาหารวัน ณ  ร้านภัตตาคาร (7)
นำคณะถ่ายรูปกับ ตึกปิโตนัส ซึ้งเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย จากนั้นแวะถ่ายรูป ณ ลานเมอร์เด้ก้าร์ กับตึกรูปทรงแปลกตา และก่อนเดินทางไปยัง คาเมร่อน ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังอิสตาน่าเนการ่า แห่งใหม่ของมาเลเซีย
บ่าย
สมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
14.15 น.
คณะเช็คอิน ณ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต
16.15 น.
คณะเดินทางกลับสู่ ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK826
16.35 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เที่ยว  มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
Note: วิธีการเลือกบริษัททัวร์ไปท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ หลักการเลือกดังนี้
1.   บริษัททัวร์นั้นมีการจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า (ต้องจดทะเบียนเป็นต่างประเทศ)
2.   อาหารในรายการทัวร์มีกี่มื้อ?  และลองคำนวณดูว่าหากท่านต้องไปจ่ายเพิ่ม 150 บาท ต่อมื้อท่าน
จะทานอิ่มหรือเปล่า? (ทัวร์คิด 150 บาทต่อท่าน)
3.   ทัวร์ที่พักบนเก็นติ้ง หากในรายการทัวร์รวมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมบนเก็นติ้งราคาจะแพงกว่าแต่ท่านจะได้ขึ้นเก็นติ้งเร็ว และอาหารมีให้เลือกมากมาย และหลากหลาย ไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไม่พอ (ซื้อหน้าห้องอาหารราคาอาหารค่ำ 550 บาทต่อท่าน)
4.   โรงแรมที่พัก ระดับไหน? อยู่ย่านไหน?
5.   ระหว่างการเดินทางมีแจกอะไรเพิ่มหรือเปล่า เช่น ขนม น้ำหวาน น้ำดื่ม ฯลฯ
6.   โปรแกรมการเดินทางส่วนใหญ่ ทุกบริษัทจะเหมือนกัน แหล่งท่องเที่ยวเท่ากัน เส้นทางเดียวกัน
7.   รายการค่าเข้าชม ให้ท่านคิดให้ละเอียดว่าหากทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมเอาไว้ หากท่านต้องไปจ่ายเพิ่มหน้างานราคาจะเท่ารัย และหากรวมไปแล้วจะถูกกว่าหรือเปล?
8.   ราคา (ให้ท่านคิดเป็นประเด็นหลังๆ เนื่องจากการไปเที่ยวหากท่านตั้งงบไว้แล้ว ก็ให้ดูราคาตามงบประมาณ แล้วท่านจะได้บริการที่ไม่มีการตัดรายละเอียดต่างๆออกไป ด้วยเหตุผลด้านราคา)

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวังจะจองทัวร์จากบริษัททัวร์ในเมืองหลวง มาจองทัวร์จากบริษัททัวร์ต่างจังหวัดที่มีค่าบริหารจัดการสำหนักงานน้อยกว่า ราคาทัวร์เลยถูกกว่า แต่คุณภาพการบริการเหมือนกัน เส้นทาง และโปรแกรมทัวร์ไม่แตกต่างกัน (แต่ต้องเลือกบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนกับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกต้องเท่านั้น) ศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างกัน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

9 – 11 ส.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

10 – 12 ส.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

25 – 27 ก.ย. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

26 – 28 ก.ย. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

9 – 11 ต.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

10 – 12 ต.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

23 – 25 ต.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

24 – 26 ต.ค. 57

13,900 บาท 

13,500 บาท 

 2,500 บาท

7 – 9 พ.ย. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

5 – 7 ธ.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

7 – 10 ธ.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

10 – 12 ธ.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

12 – 14 ธ.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

25-27 ธ.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

26 – 28 ธ.ค. 57

13,900 บาท

13,500 บาท

2,500 บาท

ช่วงปีใหม่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค.

14,900 บาท

14,500 บาท

3,500 บาท

หมายเหตุ: ทุกวันที่การเดินทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพิเศษ คือ จองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 300 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม       
 • ค่ายานพาหนะรถบัสมาเลเซียนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุ (ราคาเช็ค ณ วันที่ทางเราเสนอราคาไป มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวันที่ท่านจองทัวร์)
 • ค่าอาหารเช้า 7 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 • ค่ามัคคุเทศก์บริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าคู่มือการเดินทางท่านละ 1 ชุด
 • ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน)
 • มีบริการอาหารว่าง ซ๊อฟดิ้ง ขนม ลูกอม ระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ
 4. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
โปรแกรมทัวร์มาลเซีย สิงคโปร์ บินตรงจากภูเก็ต
รหัสทัวร์: PK1
โปรแกรมเที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน บินตรงจากภูเก็ต
วันที่เดินทาง :
วันที่ 9-11 ส.ค.
วันที่ 10-12 ส.ค.
วันที่ 25-27 ก.ย.
วันที่ 26-28 ก.ย.
วันที่ 9-11 ต.ค.
วันที่ 10-12 ต.ค.
วันที่ 23-25 ต.ค.
วันที่ 24-26 ต.ค.
วันที่ 7-9 พ.ย.
วันที่ 5-7 ธ.ค.
วันที่ 7-9 ธ.ค.
วันที่ 10-12 ธ.ค.
วันที่ 12-14 ธ.ค..
วันที่ 25-27 ธ.ค.
วันที่ 26-28 ธ.ค.
วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58

ราคาท่านละ 13,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 300
รหัสทัวร์: PK2
โปรแกรม เที่ยว 2 ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินตรงจากภูเก็ต
วันที่เดินทาง :
วันที่ 9-12 ส.ค.
วันที่ 10-13 ส.ค.
วันที่ 19-22 ก.ย.
วันที่ 9-12 ต.ค.
วันที่ 23-26 ต.ค.
วันที่ 7-10 พ.ย.
วันที่ 5-8 ธ.ค.
วันที่ 7-10 ธ.ค.
วันที่ 25-28 ธ.ค.
วันที่ 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 58
ราคาท่านละ 18,500 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 500
รหัสทัวร์: PK3
เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากภูเก็ต โดยบินสายการบินแอร์เอเซีย
กำหนดวันที่เดินทาง :

วันที่ 9-11 ส.ค.
วันที่ 10-12 ส.ค.
วันที่ 25-27 ก.ย.
วันที่ 26-28 ก.ย.
วันที่ 9-11 ต.ค.
วันที่ 10-12 ต.ค.
วันที่ 23-25 ต.ค.
วันที่ 24-26 ต.ค.
วันที่ 7-9 พ.ย.
วันที่ 5-7 ธ.ค.
วันที่ 7-9 ธ.ค.
วันที่ 10-12 ธ.ค.
วันที่ 12-14 ธ.ค..
วันที่ 25-27 ธ.ค.
วันที่ 26-28 ธ.ค.
วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58

ราคาท่านละ 18,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 500
รหัสทัวร์: PK4
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ จากภูเก็ต 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทเกอร์แอร์
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั๊มโบ้ท ชม S.E.A. AQUARIUM ชมน้ำพุดนตรี WING OF TIME เข้ามาริน่าเบแซน เที่ยวครบทุกที่ในสิงคโปร์ จุใจแน่นอน ไปครั้งเดี่ยว ได้เที่ยวคุ้ม
วันที่เดินทาง :

วันที่ 9-11 ส.ค.
วันที่ 10-12 ส.ค.
วันที่ 25-27 ก.ย.
วันที่ 26-28 ก.ย.
วันที่ 9-11 ต.ค.
วันที่ 10-12 ต.ค.
วันที่ 23-25 ต.ค.
วันที่ 24-26 ต.ค.
วันที่ 7-9 พ.ย.
วันที่ 5-7 ธ.ค.
วันที่ 7-9 ธ.ค.
วันที่ 10-12 ธ.ค.
วันที่ 12-14 ธ.ค..
วันที่ 25-27 ธ.ค.
วันที่ 26-28 ธ.ค.
วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58

ราคาท่านละ 23,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 500
รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

 

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม่

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพฯ

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม่

- เที่ยวสิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคดปร์ราคาถูก

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพฯ

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ถนนออร์ชาร์ต

- ทัวร์สิงคโปร์

- เที่ยวสิงคโปร์

-ทัวร์สิงคโปร์เริ่มหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

บริการจัดนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เลขที่ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)