ปัจจุบันประเทศใกล้เคียงกันที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุด คือไปแล้วคุ้มค่าเงิน เช่น เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน มาครั้งเดี่ยวเที่ยวได้ 2 ประเทศ สำหรับโปรแกรมทัวร์นี้เราขอเสนอท่านสามารถกทัวร์ของเราที่อยู่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปสนามบินภูเก็ตได้สะดวก การไปเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนั้น เราแนะนำให้ท่านบินไปกลับ ภูเก็ต กัวลาลัมเปอร์ และ ขากลับกัวลาลัมเปอร์ ภูเก็ต ซึ่งค่าตั๋วเครื่องบินจะดูแล้วถูกกว่ามาก แหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ก็ถือว่าได้ครบ เมื่อท่านไป เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เวลาดูแล้วไม่น้อย และเยอะจนเกินไปสำหรับท่านที่ต้องทำงาน ท่านลองหาวันหยุดพิเศษ แล้วจองทัวร์ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน กับเที่ยวสนุกทัวร์ซึ่งเขาจะมีโปรโมชั่น ส่วนลดเมื่อจองก่อนล่วงหน้าอยู่ตลอดทุกๆ เดือน โดยติดต่อที่ 075 502 938 / 085 384 0228 หรือ คลิก

ทัวร์ทะเลตรัง เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะไหง

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหินงาม

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก สระมรกต น้ำตกร้อน เกาะปอดะ

ทัวร์ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง ภูเก็ตแฟนตาซี

ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

ไปหน้าแรก ทัวร์สิงคโปร์

โปรแกรม เที่ยว 2 ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินตรงจากภูเก็ต
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิก ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
วันที่ 9-12 ส.ค.
วันที่ 10-13 ส.ค.
วันที่ 19-22 ก.ย.
วันที่ 9-12 ต.ค.
วันที่ 23-26 ต.ค.
วันที่ 7-10 พ.ย.
วันที่ 5-8 ธ.ค.
วันที่ 7-10 ธ.ค.
วันที่ 25-28 ธ.ค.
วันที่ 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 58

ราคาท่านละ 18,500 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 500

วันแรก
ภูเก็ต -  มาเลเซีย  - กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา ยะโฮบารู
06.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ  สนามบินภูเก็ต
06.55 น.
นำคณะเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD385
09.15 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำคณะเดินทาง สู่ทางใต้ของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองมะละกา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อให้ท่านชมทัศนียภาพ สองข้างทาง และร่วมสนุกกับกิจกรรมบนรถกับทีมงานมัคคุเทศก์
15.00 น.
ถึง เมืองมะละกา พร้อมทั้งให้คณะได้ถ่านรูปกับตึกแดง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกาในสมัยอดีต ที่เป็นจุดค้าขายหลังของแหลมมาลายู จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศสิงคโปร์
นำคณะเข้าพัก ณ  โรงแรม SALESA HOTEL JORHOBARU หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่าง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  (2) จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ยะโฮบารู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – ถนนออชาร์ด
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
08.30 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์นำท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำ
สิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละครเอสพนาเนดที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง   สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการได้เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น
 • Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world,
 • Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก,
 •  Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,
 • Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,
 •  Zone NewYork  ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้,
 •  Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,
 • Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก
มื้อเที่ยง
ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม)

อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตตาคาร  (4)
จากนั้นให้นำท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
จากนั้น
นำท่านเดินทางเข้าสู้ที่พัก   ณ SELASA HOTEL JAHOR หรือเทียบเท่าประเทศมาเลเซีย
วันที่สาม
ยะโฮบารู – เก็นติ้งไฮแลนด์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (5)
ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไอ้แลนด์   ประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร  (6)
บ่าย
ถึง เก็นติ้ง  สวนสนุกระดับโลก  เก็นติ้งไฮแลนด์   ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเก็นติ้ง ให้ท่านได้   กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร  ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้า ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น
จากนั้นนำท่านเข้าเก็บสัมภาระบนห้องพัก  ณ  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ระดับ 3 ดาว  นัดเวลาเดินชมเก็นติ้ง  ก่อนที่ไกด์จะปล่อยให้ท่านอิสระในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้ตามอัธยาศัย  สวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (แบบปุเฟ่ต์)  (7)
พัก  ณ  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เก็นติ้ง– มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า-ภูเก็ต
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (8)
08.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนำท่านชมรอบเมืองกัวลาฯและแวะช๊อปปิ้งห้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย  KLCC  (อยู่ชั้นล่างของตึกปิโตนัส)  กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.)
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย
นำท่านเดินเล่น ณ ห้าง KLCC ซึ้งเป็นห้างที่อยู่ในตึกปิโตนัส ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
15.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย  นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
20.40 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK822
21.05 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
อัตราค่าบริการ นี้ (คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน)
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว

9 – 12 ส.ค. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

10 – 13 ส.ค. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

19 – 22 ก.ย. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

9 – 12 ต.ค. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

23 – 26 ต.ค. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

7 – 10 พ.ย. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

5 – 8 ธ.ค. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

7 – 10 ธ.ค. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

25-28 ธ.ค. 57

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

30 ธ.ค. – 2 ม.ค.

18,500 บาท

17,500 บาท

4,900 บาท

หมายเหตุ: ทุกวันที่การเดินทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพิเศษ คือ จองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 • ค่ารถบัสมาเลเซียปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก  3  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซล
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (9 มื้อ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ฟรี  แบนเนอร์ถ่ายรูปหมู่คณะ
 • ฟรี   คู่มือการเดินทาง ท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย  ท่านละ 1 ชุด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ การจราจล และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
- บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์มาลเซีย สิงคโปร์ บินตรงจากภูเก็ต
รหัสทัวร์: PK1
โปรแกรมเที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน บินตรงจากภูเก็ต
วันที่เดินทาง :
วันที่ 9-11 ส.ค.
วันที่ 10-12 ส.ค.
วันที่ 25-27 ก.ย.
วันที่ 26-28 ก.ย.
วันที่ 9-11 ต.ค.
วันที่ 10-12 ต.ค.
วันที่ 23-25 ต.ค.
วันที่ 24-26 ต.ค.
วันที่ 7-9 พ.ย.
วันที่ 5-7 ธ.ค.
วันที่ 7-9 ธ.ค.
วันที่ 10-12 ธ.ค.
วันที่ 12-14 ธ.ค..
วันที่ 25-27 ธ.ค.
วันที่ 26-28 ธ.ค.
วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58

ราคาท่านละ 13,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 300
รหัสทัวร์: PK2
โปรแกรม เที่ยว 2 ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินตรงจากภูเก็ต
วันที่เดินทาง :
วันที่ 9-12 ส.ค.
วันที่ 10-13 ส.ค.
วันที่ 19-22 ก.ย.
วันที่ 9-12 ต.ค.
วันที่ 23-26 ต.ค.
วันที่ 7-10 พ.ย.
วันที่ 5-8 ธ.ค.
วันที่ 7-10 ธ.ค.
วันที่ 25-28 ธ.ค.
วันที่ 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 58
ราคาท่านละ 18,500 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 500
รหัสทัวร์: PK3
เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากภูเก็ต โดยบินสายการบินแอร์เอเซีย
กำหนดวันที่เดินทาง :

วันที่ 9-11 ส.ค.
วันที่ 10-12 ส.ค.
วันที่ 25-27 ก.ย.
วันที่ 26-28 ก.ย.
วันที่ 9-11 ต.ค.
วันที่ 10-12 ต.ค.
วันที่ 23-25 ต.ค.
วันที่ 24-26 ต.ค.
วันที่ 7-9 พ.ย.
วันที่ 5-7 ธ.ค.
วันที่ 7-9 ธ.ค.
วันที่ 10-12 ธ.ค.
วันที่ 12-14 ธ.ค..
วันที่ 25-27 ธ.ค.
วันที่ 26-28 ธ.ค.
วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58

ราคาท่านละ 18,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 500
รหัสทัวร์: PK4
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ จากภูเก็ต 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทเกอร์แอร์
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั๊มโบ้ท ชม S.E.A. AQUARIUM ชมน้ำพุดนตรี WING OF TIME เข้ามาริน่าเบแซน เที่ยวครบทุกที่ในสิงคโปร์ จุใจแน่นอน ไปครั้งเดี่ยว ได้เที่ยวคุ้ม
วันที่เดินทาง :

วันที่ 9-11 ส.ค.
วันที่ 10-12 ส.ค.
วันที่ 25-27 ก.ย.
วันที่ 26-28 ก.ย.
วันที่ 9-11 ต.ค.
วันที่ 10-12 ต.ค.
วันที่ 23-25 ต.ค.
วันที่ 24-26 ต.ค.
วันที่ 7-9 พ.ย.
วันที่ 5-7 ธ.ค.
วันที่ 7-9 ธ.ค.
วันที่ 10-12 ธ.ค.
วันที่ 12-14 ธ.ค..
วันที่ 25-27 ธ.ค.
วันที่ 26-28 ธ.ค.
วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58

ราคาท่านละ 23,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 500
รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม่

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพฯ

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม่

- เที่ยวสิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคดปร์ราคาถูก

ต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันทั้งหมด

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพฯ

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ถนนออร์ชาร์ต

- ทัวร์สิงคโปร์

- เที่ยวสิงคโปร์

-ทัวร์สิงคโปร์เริ่มหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เดินทางสะดวก ราคาประหยัด ต้องบินตรงจากภูเก็ต เลือกใช้บริการเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ผู้ชำนาญเส้นทางสิงคโปร์ มาเลเซีย ตัวจริง