โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บินจากดินเมือง หรือ รับคณะที่หาดใหญ่ (เราทีมงานเที่ยวสนุกทัวร์ บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง แต่เรามีนโยบายในการบริหารงานที่สามารถไปรับลูกค้าจากจากทุกจังหวัดที่ท่านให้ความไว้วางใจเราในการเลือกใช้บริการที่แตกต่างจาก เที่ยวสนุกทัวร์ เพราะฉะนั้นเรื่องที่ตั้งของบริษัทไม่ใช่อุปสรรค์ของเราในการให้บริการท่านอย่างแน่นอน และราคา ถูกกว่าเพราะเราทำทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ลังกาวี เป็นหลัก ลองดูบริการของเราสักครั้งแล้วท่านจะติดใจในบริการที่จริงใจแน่นอน)
วันแรก
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - ปีนัง – สตาร์ครุยส์(สตาร์ ลิบร้า)  
04.30 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์แอร์เอเซีย พนักงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.30 น.
เหิรฟ้าด้วยเที่ยวบิน FD 3102 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย
08.00 น.
เดินทางถึงหาดใหญ่เพื่อเดินทางต่อเข้าผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางต่อ
บ่าย
นำท่านข้าม สะพานปีนัง หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความ พิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา   นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” ซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตางดงาม ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเก็กล๊กซี หรือ วัดเขาเต่า เพื่อให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมและได้อิ่มบุญกันต่อโดยการทำบุญให้อาหารเต่านับร้อยตัว ผ่านชมป้อมปืนคอร์นวอลลิส เป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิส ไลท์ ในปี ค.ศ.1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง
18.00 น.
ลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ Penang International Cruise Terminal แล้วอิสระสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือ Star Cruise Libra
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (2)  แสนโรแมนติก ณ ห้องอาหารมารีเน่อร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ห้องอาหารจีน Golden Palace จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ
วันที่สอง
ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์ –       พระราชวังของกษัตริย์ – จัตุรัสเมอเดก้า-ไชน่าทาวน์ 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารมารีเน่อร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเรือ
10.00 น.
เรือเข้าฝั่งที่เกาะปีนัง ...นำท่านนั่งรถเดินทางสู่  กรุงกัวลาลัมเปอร์  เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นเดินทางต่อ
บ่าย
นำท่านชม  พระราชวังของกษัตริย์  ของประเทศมาเลเซีย
ผ่านชม  ตึก KL  TOWER  ตึกโทรคมนาคมของประเทศมาเลเซีย นำชม  ตึกปิโตรนัส หรือตึกแฝดตึกคู่ที่สูงที่สุดในโลก พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่-ห้างซูเรีย เคแอลซีซี (Suria   KLCC) ที่นี่หากสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย กำลังมาหา Louis Vitton,  Jimmy Choo, Karen Millen, Cole Haan, DKNY, Paul Smith, Tiffany & Co, Harrods Signature Shop & Tea Room , Franck Muller และอื่นๆ อีกมากมายรับรองไม่ผิดหวัง นอกจากร้านค้าชั้นนำ และร้านอาหารรสเลิศแล้ว นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงานศิลป สามารถแวะชมการแสดงผลงานทางศิลปได้ที่ หอศิลปปิโตรนาส หรือ Petronas Art Gallery ที่ชั้น 3 ของห้าง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) หากมีเวลาให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่อที่ไชน่าทาวน์
22.00 น.
เข้าที่พัก CITYLEL EXPRESS HOTELหรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา-โยโฮบารูห์ - สิงคโปร์–ปากแม่น้ำสิงคโปร์ -ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – โยโฮบารูห์
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม (6) เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงนำท่านชมเมืองใหม่ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ “PUTRA JAYA” เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่า “เป็นเมืองรัฐบาล” ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสำนักนายกรัฐมนตรี มัสยิดสีชมพู  ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ ด้านในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตามสไตล์แบบปาเลสไตล์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (7)  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่โยโฮบารูห์
บ่าย
ถึงยะโฮบารูห์จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านเพื่อเข้าสู่สิงคโปร์ เมืองแห่งความหลากหลาย เตรียมพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจนำท่านเยี่ยมชม มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย
สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ร้านปลอดภาษีที่ Duty Free เพื่อให้ท่านเลือกซื้อน้ำหอมคุณภาพดีราคาถูก จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น ห้างTAKASHIMAYA , ISETAN , TANG และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบริเวณถนนออร์ชาร์ดจะตกแต่งประดับประดาด้วยโคมไฟต่างๆอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ หรืออาจเลือกซื้อสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียง ที่ย่าน SIM LIM SQUARE นำท่านเดินทางสู่  โยโฮบารู
เย็น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศรัย เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ เข้าที่พัก NEWYORK  HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
โยโฮบารูห์ - สิงคโปร์ – ปากแม่น้ำสิงคโปร์-ไชน่าทาวน์- รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า - กรุงเทพฯ     
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม (8) หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่าน เพื่อเข้าสู่สิงคโปร์** นำท่านชมปากแม่น้ำ ตรงรูปปั้น สิงโตทะเลพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์และชมอาคารแอสแพนแนล หรือโรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ลักษณะคล้ายหนามทุเรียนหรือหัวไมค์โครโฟน และท่านสามารถถ่ายรูปกับตึกใหม่ล่าสุด THE MARINA BAY SANDS SKYPARK  มาริน่าเบย์แซนด์  ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ ณ บริเวณ สนามปาดัง ซึ่งย่านนี้จะเป็นเหมือน สนามหลวงสิงคโปร์เป็นศาลาว่าการฯ ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2  นำท่านสัมผัสย่านไชน่าทาวน์  China Town สัมผัสสีสันทุกอย่างที่เป็นของจีน จากนั้นนำท่านชมวัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว เพื่อ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชั้น ชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา และชมพุทธรูปภายในพิพิธภัณฑ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (9)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์   (ค่าธรรมเนียม  65  ดอลล่าสิงคโปร์  ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์ราคาประมาณ 1,800บาท) ให้ท่านได้สัมผัสกับ ภาพยนตร์ จากฮอลลีวู๊ด ด้วยจุดท่องเที่ยวที่มีมากถึง 24 จุด 18 จุดที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า เพื่อความบันเทิงทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่น  แบ่งออกไป 7 โซน ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป พื้นที่ทั้งหมด 20 เฮดเตอร์ หรือประมาณ 125 ไร่  จุดท่องเที่ยวสำคัญ โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ BATTLESTAR GALACTICT tm: รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก MADAGASCAR: A CRATE ADVENTURE tm: เครื่องเล่นจากภาพยนตร์ ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากเรื่อง"มาดากัสการ์" เครื่องแรกของโลก จากดรีมเวิร์คอานิเมชั่น
ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ ปราสาทเชร็คแห่งแรกของโลก
จูราสิคพาร์คราปิคแอดเวนเจอร์  การผจญภัยกลางสายน้ำ  เพื่อหนีการ
ตามล่าจากทีเร็กซ์
รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่  รถไฟเหาะที่มีความเร็วสูงที่จะพานักท่องเที่ยวหลบลูกไฟ แมลงปีกแข็งและกองทัพมัมมี่ท่ามกลางความมืดมิด
เครื่องเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 และเทรเชอร์ฮันเตอร์ ที่รอพาคุณไปกับความตื่นเต้นเร้าใจ
ถนนคนเดินแห่งความบันเทิงที่ Fastive Walk  เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  สนุกสนานไปกับการ  ช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมมากมาย เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์  ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตาพบกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์  สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ และลาสเวกัส มาสู่คุณ...เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์
เย็น
อิสระอาหารเย็น ณ ถนนสายอาหาร ใน Resort World Sentosa มีร้านอาหารชั้นเยี่ยม กว่า 60 ร้าน มีอาหารให้เลือกหลากหลายให้เลือก
18.45น.
ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.45 น.
อำลาสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบิน FD 2932  นำท่านกลับสู่ประเทศไทย สนามบินดอนเมือง ในเวลาประมาณ 24.00 น.พร้อมความประทับใจ
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)