แหล่งท่องเที่ยวในสิงคโปร์มีหลากหลายจริงๆ ครับ ท่านที่ยังไม่เคยมา แนะนำเลยครับ เช่น หากจะไปเกาะเซ็นโตซ่า ท่านต้องไปในโซลของ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เป็นปัญหามากเลยครับสำหรับ ท่านที่เคยไปสิงคโปร์มาบ้างแล้วในช่วงที่ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลยังไม่สร้าง เราอธิบายอย่างนี้นะครับ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลจะอยู่ใน เกาะเซ็นโตซ่า ซึ้งสร้างจากโรงถ่ายหนัง เครือ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ด้านในจะมีโซล เครื่องเล่น โซลโชว์พิเศษ โลลช้อปปิ้ง และอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ สัมผัสได้อย่างไม่รู้จักเบื่อในเวลาอย่างน้อย 1 วัน โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ จากภูเก็ต เหมาะมากสำหรับท่านที่อยู่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในประเทศสิงคโปร์ที่น่าสนใจ เช่น ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาว์ ล่องเรือบั๊มโบ้ท ชม S.E.A AQURIAM ชมน้ำพุดนตรี WING OF TIME ถ่ายรูปคู่เมอร์ไล้อ้อน มาริน่าเบย์แซน หากท่านมองหาโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ถามเราก่อน ท่านไม่เลือกเราไม่เป็นรัย โทร.075 502 938 หรือ 085 384 0228 คลิกดูโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ อื่น

ทัวร์ทะเลตรัง เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะไหง

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหินงาม

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก สระมรกต น้ำตกร้อน เกาะปอดะ

ทัวร์ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง ภูเก็ตแฟนตาซี

ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

ต้องการกลับไปหน้าแรก ทัวร์สิงคโปร์

โปรแกรมทัวร์มาลเซีย สิงคโปร์ บินตรงจากภูเก็ต
เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากภูเก็ต
พิเศษ::
-บินตรงจากภูเก็ต
-เที่ยวครบ พร้อมรวมค่าเข้าชม สิงคโปร์ยูนิเวอร์แวล,ล่องเรือบั๊มโบ๊ท,Wing Of Time,
-มีไกด์เดินทางไปกับท่านตั้งแต่สนามบินภูเก็ต
-ไม่เรียกเก็บทิป จากลูกค้า
-พักโรงแรมระดับ 4 ดาวในสิงคโปร์ 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง
ราคาไม่รวมตั๋ว
(ไม่มีราคาเด็ก)
ราคารวมตั๋ว
(ไม่มีราคาเด็ก)
1-3 ม.ค. 60
13,100 บาท
22,500 บาท
14-6 ม.ค. 60
13,100 บาท
22,500 บาท
11-13 ก.พ. 60
13,100 บาท
22,500 บาท
12-14 ก.พ. 60
13,100 บาท
22,500 บาท
18-20 มี.ค. 60
13,100 บาท
22,500 บาท
1-3 เม.ย. 60
13,100 บาท
22,500 บาท
โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกตรงนี้
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ จากภูเก็ต
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั๊มโบ้ท ชม S.E.A. AQUARIUM ชมน้ำพุดนตรี WING OF TIME เข้ามาริน่าเบแซน เที่ยวครบทุกที่ในสิงคโปร์ จุใจแน่นอน ไปครั้งเดี่ยว ได้เที่ยวคุ้ม
โหลดโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ นี้ คลิก ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต บินสายการบินไทเกอร์แอร์
ราคาท่านละ 23,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
โปโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน เป็นอย่างน้อย ลดอีกท่านละ 500

วันแรก
สนามบินภูเก็ต – สิงคโปร์- ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ล่องเรือบั๊มโบ้ท
07.00 น .
คณะพร้อมกัน เช็คอิน ณ สนามบินภูเก็ตเพื่อโหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ
09.25 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินไทยเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ TR2153
12.20 น.
(เวลาสิงคโปร์เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตัวเมืองสิงคโปร์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นำคณะชม ย่านไชน่าทาวของประเทศสิงคโปร์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และย่าลืมท่านที่เป็นชาวพุธ ท่านต้องไปสักการะ พระเขี้ยวแก้วมรกต เพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่านและครอบครัว
จากนั้นเมื่อได้เวลาที่เหมาะสม ทางมัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล จะนำคณะเดินทางสู่ แหล่องท่องเที่ยวอันเหลือเชื่อว่าจะมีในประเทศสิงคโปร์ นั้นก็คือ การ์เด้นบายเดอะเบย์ (http://www.gardensbythebay.com.sg/en/home.html) หรือ สวนพฤษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศสิงคโปร์
ค่ำ
บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนำคณะ ล่องเรือบั๊มโบ้ท เพื่อชมความงามแสง สี และวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่รอบแม่น้ำสิงคโปร์
พัก
เข้าพัก ณ ORCHID  HOTEL SINGAPOR หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 4 ดาว)เว็บไซต์: http://www.orchidhotel.com.sg/
วันที่สอง
ดิวตี้ฟรีโซน - S.E.A. AQUARIUM -  ยูนิเวอร์แซล น้ำพุดนตรี - WING OF TIME 
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (3)
นำคณะแวะร้านช้อปปิ้ง ณ ร้านดิวตี้ฟรีของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านมีเวลาในการเลือกซื้อของ เช่น น้ำหอม กระเป๋า เสื้อสัญญาลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เป็นต้นจนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า เพื่อเข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
จากนั้น นำคณะชม S.E.A. AQUARIUM ศูนย์รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 ชนิด และฉลามกว่า 200 ชนิด
09.00 น.
นำท่านท่องเที่ยวในสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ในโซนต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งชมโชว์ที่หลากหลาย เช่น เมืองไซไฟ
ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจำลอง
จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน
ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง
และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์
หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์  หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม
ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่
วอเตอร์เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง
มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ก
สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์
การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด
พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์  ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์  3มิติ เรื่อง เชร็ค
ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป
กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์
บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว
CROCKFORD TOWER
อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด
ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์
(Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติเป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จำลอง
เอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์สมาให้ผู้เล่นเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
กับกองกำลังเนสเข้าร่วมกับฝ่ายออโต้บอทส์ทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องแหล่งพลังชีวิตออลสปาร์กจากเหล่าศัตรูดีเซ็ปติคอนส์และ
ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรก
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการ ชม และเล่นสวนสนุก)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4)
หลังอาหารค่ำนำคณะชม น้ำพุดนตรี WING OF TIME การแสดงแสง สี ประกอบเสียงดนตรี กับนักแสดงและสายน้ำที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว
พัก
เข้าพัก  ณ ORCHID  HOTEL SINGAPOR หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 4 ดาว)เว็บไซต์: http://www.orchidhotel.com.sg/
วันที่สาม
สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน – มาริน่าเบย์แซน – ถนนออร์ชาร์ด - สนามบินสิงคโปร์  -สนามบินภูเก็ต
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (5)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์นั้นคือ เมอร์ไลอ้อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปในมุมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ฉากหลังมี มารินาเบย์ และ โรงละครเอสพานาท
จากนั้นนำท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์  มาริน่าเบย์แซนด์ ที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่นเพื่อเนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยเอาโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับ สองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู้ สล็อต 1,500 ตู้  ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละคร และศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง...หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่าท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่
สวนลอยฟ้า ชั้น 57 SKY PARK   (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD) จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ ย่านถนนออชาร์ดโรด ย่านการค้าและสินค้าแบนเนมของสิงคโปร์ อิสระก่อนเดินทางไปสนามบิน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ณ สนามบิน
18.20 น.
(เวลาสิงคโปร์เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม)คณะเดินทางกลับสู่ สนามบินภูเก็ต  โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ TR 2158
19.00 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพฯพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
เที่ยว  สิงคโปร์ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
อัตราค่าบริการ นี้ (คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน) 

อัตราค่าบริการนี้รวม          
  • ค่ายานพาหนะรถบัส VIP  นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  • ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซล
  • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
  • ค่ามัคคุเทศก์และสต๊าฟนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  • ค่าคู่มือการเดินทางท่านละ 1 ชุด
  • ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน)
  • ค่าขนม ผ้าเย็น น้ำหวานแจกวันละ 1 รอบ
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีต้องการ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ
 4. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 25 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม่

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพฯ

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม่

- เที่ยวสิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคดปร์ราคาถูก

ต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันทั้งหมด

เชิญคลิ้กดูที่นี่

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพฯ

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ถนนออร์ชาร์ต

- ทัวร์สิงคโปร์

- เที่ยวสิงคโปร์

-ทัวร์สิงคโปร์เริ่มหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

ภูเก็ต สิงคโปร์ มีเที่ยวบิยของสายการบินไทเกอร์แอร์บินตรงทุกวัน ท่านที่ต้องการท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์สิงคโปร จากภูเก็ต สะดวกมากครับ เที่ยวได้ครบทุกจุดท่องเที่ยวสิงคโปร์อาจจะให้เวลาแค่ 3 วัน 2 คือก็เพียงพอแล้วครับ แต่ท่านต้องเลือกบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เช่น เที่ยวสนุกทัวร์นะครับ โทร. 075 502 938
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)