โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม..4วัน 2ประเทศ   มาเลเซีย-สิงคโปร์ เก็นติ้งไฮแลนด์...สุดยอดรีสอร์ทบนยอดเขา-กรุงกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวมะละกา เมืองมรดกโลก-เมืองใหม่ปุจตราจาย่าSINGAPORE UNIVERSAL STUDIO นมัสการพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้งออชาร์ด
วันแรก
กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ – ปุจตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์  
06.00น.
ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินTHAI AIRWAYS สายการบินประจำชาติ
09.05น.
บินลัดฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ด้วยเที่ยวบินที่ TG415
12.15น.
ถึงสนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ที่ท่าน ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยาย ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้ามัสยิดสีชมพู งดงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์

เย็น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOLTEL หรือเทียบเท่า(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม/กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้ง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์หลังจากเที่ยวเก็นติ้ง)เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง THEM PARK เพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย  สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ   ต่ำกว่า  21 ปี  ห้ามเข้าคาสิโน(อาหารเย็นอิสระเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง)
วันที่สอง

เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ – เมืองมรดกโลก มะละกา – โยโฮบารูห์

06.00น.
รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของทางโรงแรม
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา  ด้วยความสูงของยอดเขาท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆอันหนาทึบที่ลอยมากระทบตัวท่าน และสัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ที่หนาวเย็น
09.00น.
นำทุกท่านเดินทางลงจากเขา เพื่อเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาทีจากนั้นนำท่าน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกแล๊ตคุณภาพส่งออกทั่วโลกจากโรงงานช็อกแล๊ต และเลือกซื้อช็อกแล๊ตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่นเครื่องยาจีนบักกุดแต๋ ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา น้ำหอม แควนตั้ม เครื่องประดับต่างๆในราคาปลอดภาษี
จากนั้นนำทุกท่านถ่ายรูปกับวิวที่สวยที่สุดของตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนาส
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์สู่เมืองมะละกาเมืองมรดกโลก ซึ่งได้การการยกย่อง จาก UNESSCO
ถึงเมืองมะละกา นำท่านผ่านชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA จากนั้นนำท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ “ดัชท์สแควร์” ชมวิหารเซ็นปอล ย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้นนำ ท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปีเขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกันแต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี ผ่านไป จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด(เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อำลาเมืองมะละกา มุ่งหน้าต่อเมืองโยโฮบารูห์ เมืองท่าหน้าด่านที่สำคัญติดกับประเทศสิงคโปร์แค่เพียงแม่น้ำกั้น จากนั้นนำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE ZON RECACY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
สิงคโปร์ – UNIVERSAL STUDIO
07.00น.
รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของทางโรงแรม
จากนั้นนำท่านผ่านด่านผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ นำท่านตรงสู่ เกาะเซ็นโตซ่า บนพื้นที่ 49 เอเคอร์ภายในเกาะ พบอาณาจักรความบันเทิงระดับโลก สัมผัสประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์กับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกสนานกับเครื่องเล่น 24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมีถึง 18 ชนิดที่เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ
UNIVERSAL STUDIO   ((รวมเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นกี่รอบก็ได้))
1) Battlestar Galactica>> แบทเทิลสตาร์ กาแลกติกา ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียว และสัมผัสกับประสบการณ์พิทักษ์โลก โดยการต่อสู้กับเหล่าดีเซ็ปติคอนส์ ในเครื่องเล่นสามมิติใหม่ล่าสุดพบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า พร้อมชมภาพยนตร์ 4มิติ
3) Madagascar A CrateAdventure>> เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy>> รถไฟเหาะเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงโดยมีความน่ากลัวของเหล่ามัมมี่ที่คืบคลานในความมืด ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World>> ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม                      
6) Jurassic Park Rapids Adventure>> ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard>> สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง
ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ก ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เปิดให้บริการตลอด 24ชม.หรือจะเลือกเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว FESTIVE HOTEL เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะโด้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณ...เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายด้วยเสื้อมีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือเลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ (MEMA) ที่แสดงประวัติศาสตร์การเดินเรือที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเอเชีย ด้วยระบบอินเตอร์แอคทีฟ (ไม่รวมบัตร MEMA S$5) (อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
18.00 น.
พบกัน ณ จุดนัดหมายประตูทางออก
19.00น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่โรงแรมที่พัก V HOTEL HOTEL OR SAME CLASS
วันที่สี่
สิงคโปร์ – เที่ยวรอบเมือง  Marina Bay Sand– อิสระช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของทางโรงแรมนำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีอายุกว่า30ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่าซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นที่เคารพอย่างมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นนำท่านสู่ Marina Bay Sandรีสอร์ทหรูที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ (ไม่มีค่าเข้า)นอกจากนี้ยังมี มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารที่อันโอ่อ่าหรูหรา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ ภายในยังมีภัตตาคาร คาเฟ่ ร้านอาหารขนาดเล็กๆระดับโลก และร้านค้ามากมาย โดยสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังได้อย่างจุใจ(หากต้องการเยี่ยมชม THE SAND SKY PARK ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม SGD20/ท่าน)
THE SAND SKY PARK อยู่บนชั้นที่ 57 เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้งสามของมารีน่า เบย์ แซนด์ จัดเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดับ จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ณ ถนนชื่อดังที่สุดสายหนึ่งของโลก ORCHARD RD. อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยระหว่างการช้อปปิ้ง) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.50น.
บินกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่  TG410 
22.10น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หากท่านเคยใช้บริการทัวร์อื่นมาแล้วในการนำเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ครั้งนี้เรายากให้ท่านเลือกเราในการนำเที่ยวสิงคโปร์มาเลเซียกับทีมงานเที่ยวสนุกทัวร์แล้วท่านจะได้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของการบริการ กรณีท่านให้เราจัดทัวร์กรุ๊ปเหมาตามงบประมาณของท่านกรุณาติดต่อ 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือหากท่านต้องการจอยทัวร์เพียง 2-4 ท่าน สามารถดูโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)