โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

เที่ยวเกาะลังกาวี มาเลเซีย เราเป็นบริษัททัวร์ทางภาคใต้ที่ทำทัวร์เส้น ภาคใต้ เกาะลังกาวี มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นหลัง เพราะฉะนั้น หากท่านกำลังมองหาบริษัททัวร์ที่จะนำท่านเที่ยว เกาะลังกาวีนั้น ท่านเลือกเราแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง ท่านไม่ต้องตกใจถึงแม้ท่านจะอยู่กรุงเทพฯ แต่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์อยู่ จังหวัดตรัง ซึ่งเจ้าของบริษัททัวร์บ้านเกิดอยู่ ควนกาหลงจังหวัดสตูล และเที่ยวสนุกทัวร์มีใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 ถูกต้องตามกฎหมาย และท่านสามารถตรวจสอบได้ แนะนำเพิ่มเติม การเลือกทัวร์ท่องเที่ยวก่อนตัดสินใจเลือก ท่านต้องอ่านเนื้อหาในโปรแกรมทัวร์ด้วย เรายินดีไปรับท่านที่กรุงเทพฯ และสะดวกที่จะไป เพราะค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจัดการได้

วันแรก

กรุงเทพฯ สตูล                                                                                                      (--/--/--)      

05.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับท่าน อำนวยความสะดวก พร้อมออกเดินทาง สู่ . สตูล  อิสระอาหารเย็น

วันที่สอง

เดินทางถึงสตูล -ลังกาวี                                                                                         (B/L/D)      

เช้า

เดินทางถึง . สตูล แวะ โรงแรมพินาเคิล ให้ท่านได้ล้างหน้าแปรงฟันเรียกความสดชื่น รับเช้าวันใหม่ พร้อม รับประทานอาหารเช้า 1 หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางยังท่าเรือตำมะลัง

09.30 น.

นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะลังกาวี

12.30 น.

เดินทางถึงเกาะลังกาวี ( เวลาที่ลังกาวีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) นำท่านถ่ายรูป นกอินทรีย์ สัญลักษณ์ประจำเกาะ และถ่ายรูปวิวทะเลพร้อมเรือต่างๆที่ จอดบริเวณริมหาดอย่างสวยงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง 2 ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์มหาเธร์ ซึ่งเป็นที่รวบรวมของสำคัญต่างๆ ที่สวยงามและมีเสน่ห์ ทีผู้นำรวมถึงคนสำคัญของหลายประเทศมอบให้ท่านเป็นของที่ระลึก เช่น ภาพวาด, ไม้เกาะสลัก, ของที่ทำจากแก้วคริสตัล, รถ และ ฯลฯ มากมาย จากนั้นนำท่านสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง ความสูงกว่า 710 เมตร จากระดับน้ำทะเล มองเห็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ (Seven Wells) เมืองลังกาวี จรดไปยัง เกาะตะรุเตาในฝั่งไทย )

เย็น

รับประทานอาหารเย็น 3 ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเบลล่าวิสต้า

วันที่สาม

นั่งสปีดโบ๊ท ชมและให้อาหารนกอินทรีย์ กลางทะเล, ทะเลสาบน้าจืดกลางทะเล เกาะดายังบุนติ้ง-สุสานนางมะสุรีห์ –ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี      (B/L/D) 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า 4 ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

นำท่าน ให้อาหารนกอินทรีย์กลางทะเล โดยเรือสปีดโบ๊ท ออกสู่ทะเล ท่านจะได้สัมผัสนกอินทรีย์อย่างใกล้ชิด ที่บินลงมาโฉบเหยื่อหรืออาหารที่ทางเรือนำไป โดยโยนขึ้นไปบนฟ้า นกอินทรีย์จะบินเข้ามาโฉบกลางอากาศ หรือบางทีอาหารหล่นไปอยู่ในน้ำ นกอินทรีย์ ก็จะบินลงมาใช้เกงเล็บตะปบ แล้วบินขึ้นไป อย่างสวยงาม เชิญท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจ จากนั้นนำท่าน ยังเกาะดายังบุนติ้ง หรือเกาะนางท้อง พาท่านเดินชมธรรมชาติ ยังแหล่งน้ำจืดบนเกาะกลางทะเล ว่ากันว่าผู้หญิงท่านใดไม่มีลูกถ้าได้เดินทางมาที่เกาะแห่งนี้แล้วลงเล่นน้ำ กลับไปมักจะสมปรารถนา เชิญเล่นน้ำและสัมผัสฝูงปลาอย่างเพลิดเพลิน สมควรแก่เวลาจากนั้นเดินทางกลับยังฝั่ง จากนั้นพาท่านยังโรงแรม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง 5 ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

นำท่าน ชม สุสานมะสุรีห์ หรือพระนางเลือดขาว ที่เป็นผู้สาบเกาะลังกาวีไม่ให้เจริญกว่า 7 ชั่วอายุคน ด้วยเหตุที่พระนาง มีรูปโฉม ที่สวยงาม แต่ด้วยเพราะความสวยของนาง นางจึงถูกใส่ร้ายว่ามีชู้ และถูกประหารในที่สุด แต่ก่อนจะตาย นางได้ขอว่าหากนางไม่ได้ทำจริง กริชที่แทงนางเข้าไป แล้วขอให้เลือดไหลมาเป็นสีขาว และก่อนตายก็ได้สาบเกาะแห่งนี้ไว้ นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์ ภายใน จะมีหุ่นวขี้ผึ้และภาพวาดประวัติของพระนางมะสุรีห์ และวาวุธโลหะต่างๆ ชม บ้านและหลุ่มฝังศพของพระนาง กล่าวว่า หากท่านใดเชื่อและขอพรมักสมปรารถนาจากนั้นนำท่านยัง ตลาดกั๊ว ช้อปปิ้งสินค้า ปลอดภาษีมากมาย เช่น เหล้า, บุหรี่, ขนม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, และพวกเครื่องใช้ ต่างๆ ( หมายเหตุ หากที่ที่ซื้อสินค้าเยอะมาก จะต้องเสีย ค่าธรรมเนียม 20 RM โดยประมาณ ในการขนของผ่านแดน )

เย็น

รับประทานอาหารเย็น 6 หลังอาหารเข้าที่พัก BELL VISTA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง อิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่น หรือหาร้านกินดื่มยามราตรี

วันที่สี่

เกาะลังกาวี สตูล กรุงเทพฯ                                                                                   (B/--/--)             

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า 7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อน

11.00 น.

เช็คเอาท์ นำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน 8 หลังอาหารเดินทางยังท่าเรือ

13.00 น.

นำท่านลงเรือเฟอร์รี เดินทางกลับยัง สตูล

14.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือสตูล นำท่านเดินทางกลับ อิสระอาหารเย็น แวะให้ท่านทานแถว สุราษฎร์

21.00 น.

รอบดึกแวะ ร้านคุณสาหร่าย ที่ชุมพร ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารอร่อยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวต้ม, ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวราดแกง, อาหารอิสราม และซื้อของฝากก่อนกลับ

วันที่ห้า

 กรุงเทพฯ                                                                                                                 (--/--/--)

06.00 น.

คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

รายการทัวร์โปรโมชั่น :
ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน จากกรุงเทพฯ เราสามารถไปรับท่านจากกรุงเทพฯได้สะดวกมาก ราคาถูก สนใจให้เราทำกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวให้ ติดต่อ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอ
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน : โปรแกรมนี้เราจะบินจากกรุงเทพฯ เข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอบถาม
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอบถาม
เที่ยวสนุกทัวร์แอนดแทรเวล
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอบถาม
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพ

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม่

- เที่ยวสิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคดปร์ราคาถูก

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพฯ

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ถนนออร์ชาร์ต

- ทัวร์สิงคโปร์

- เที่ยวสิงคโปร์

-ทัวร์สิงคโปร์เริ่มหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)