โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ครั้งใด หากท่านไม่เลือกให้บริการเที่ยวสนุกทัวร์ ถือว่ายังไปไม่ถึง มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพราะเราทำทัวร์เส้นนี้เป็นหลัก ให้บริการตามงบประมาณของทางคณะ จะเป็นกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปจอยทัวร์ เรายินดีให้บริการท่านด้วยควมเต็มใจ ติดต่อเราได้ที่ 085 384 0228 / 081 415 5955
เว็บนี้สำหรับท่านที่จะจอยทัวร์ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
วันแรก
กรุงเทพฯ -ด่านนอก อ.สะเดา สงขลา 
15.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับท่านอำนวยความสะดวก พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับ อากาศ VIP 2 ขั้น นำท่านสู่ อ. สะเดา จ. สงขลา ด้วยความสะดวกสบาย ไม่ว่าท่านจะพักผ่อน ร้องคาราโอเกะ ชม DVD ฟังเพลง นอนหลับบนรถแสนสบาย
อาหารค่ำ
อิสระอาหารเย็น แวะให้รับประทาน ที่ประจวบหรือ ฯลฯ รอบดึกแวะให้ทาน ชุมพร ร้านคุณสาหร่าย
วันที่สอง
ด่านนอก กัวลาฯ เมอดิการ์สแควร์ พระราชวังสุลต่าน ถ่ายรูปตึกแฝด
05.00 น.
เดินทางถึง อ.สะเดา รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 1 ณ โรงแรม KPK หลังอาหาร นำท่านยังด่านชายแดนไทย - มาเลเซียผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางต่อ โดยเส้นทางไฮเวย์ตลอดสาย ของประเทศมาเลเซีย ที่มีความปลอดภัยและมาตรฐานสูง ท่านจะเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีระเบียบตลอดสองข้างทาง จนอดคิดมิได้ว่านี่หรือคือเอเชีย ณ จุดพักรถทุกๆระยะ 50 กิโล มีห้องน้ำสะอาดบริการฟรี มีมินิมาร์ทจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเย็นๆ ในราคาปกติ ตลอดการเดินทาง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์
15.30 น.
เที่ยวชม กัวลาลัมเปอร์ garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอกและ ประดับประดาไปด้วยต้นไม้ ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นสนามที่ชาวเมืองฯ มารวมตัวกันทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสระภาพ ชมเสาธงที่มีความสูงที่สุดในโลก100 เมตร ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ตึกที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเยอะที่สุด ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara มีทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ซึ่งที่แห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีและงานเฉลิมฉลองของรัฐ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ ผ่านชม KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร สูงเป็นอันดับ สี่ของโลกและยังเป็นเครือข่ายที่ส่งสัญญาณโทรคมนาคมวิทยุและโทรทัศน์ชมและให้ท่านถ่ายรูป Twin Tower ตึกแฝดหรือ ตึกปิโตรนัสที่มีความสูง 452 เมตรหรือ 88 ชั้น สถาปัตยที่เปล่งประกายไปด้วยแสงแห่งความงดงาม เป็นศูนย์กลางแห่งความล้ำยุคของเมือง
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น มื้อที่ 3 ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร พาท่านเข้าที่พัก PUTARY HOTEL/ CITY TELLEXPRESS หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
กัวลา-เก็นติ้ง-ยะโฮร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 4 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางยัง มหานครเมืองในหมอก เก็นติ้ง ถึงสถานีกระเช้า SKY WAY นำท่านนั่งกระเช้าที่เร็วที่สุดในโลกข้ามภูเขากว่า 20 ลูก ด้วยเส้นทางจากสถานีกระเช้าถึงบนเก็นติ้ง ไกลถึง 3.5 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกของทวีปเอเชีย ในบรรยากาศสบายๆและจะเย็นขึ้นเรื่อยๆ ถึงเก็นติ้ง อิสระให้ท่าน สนุกและเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง เช่น ชู๊ต, รถไฟเหาะ, ไวกิ้ง, แมงมุม, โกคาร์ท, สโนเวิร์ด, บ้านผีสิง, โบว์ลิ่ง, ภาพยนตร์, BELIVE IT OR NOT ฯลฯ ( ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆทุกประเภท ) หรือท่านจะช้อปปิ้งสินค้าต่างต่างตามร้านค้าชั้นนำก็มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น เสื้อผ้า, ร้องเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, ของกิ๊บเก๋-ของที่ระลึก ฯลฯ หรือท่านจะหาความรื่นรมย์ก็มีร้านดื่มดีๆบนบรรยากาศแบบเวนิสตะวันออกกับเพลงเพราะๆ และไม่ลืมเสี่ยงโชคใน
คาสิโนเก็นติ้ง เช่น รูเล็ต, เบล็คเจ็ค, คาสิโนวอร์, สล็อต ฯลฯ
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน
14.00 น.
หลังสนุกกับความบันเทิง นำท่านลงจากเก็นติ้ง เดินทางยังเมืองยะโฮร์บารู
ค่ำ
รับประทานอาหารค่า มื้อที่ 5 ณ ภัตตาคาร
22.00 น.
เดินทางถึงเมือง ยะโฮร์บารูนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก SELESA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์-ยูนิเวอแซลสตูดิโอ-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้ง ORCHARD ROAD
เช้า
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 6 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
นำท่านสู่สิงคโปร์ ผ่านด่าน วูธแลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเที่ยวชมประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปกับ สิงโตทะเล หรือเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโอเปร่าเฮ้าส์ หรือเอสพลาเนดเธียเตอร์ ซึ่ง ออกแบบได้อย่างแปลกตา ชม วัด พระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ CHINA TOWN Budda Tooth Relic เป็นวัด ที่สร้างขึ้นด้วย สถาปัตยกรรมจีนแท้ๆ ศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่สวยงามแบบสุดยอด เป็น สถานที่เที่ยวอีกแห่ง หนึ่งของสิงคโปร์ ภายในวัด ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว หรือ พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทนต์ ( ฟัน ) ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังมีห้องพระไตรปิฏก หอกลอง หอระฆัง นำท่านยัง ORCHARD ROAD ถนนสายช้อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งยาวกว่า 2 กิโลเมตร มีห้างหรูกว่า 30 แห่งขายสินค้าอัพเดท-เบรนด์เนมทุกยี่ห้อ รวมถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเลคโทรนิคต่างๆ มากมาย
โปรแกรม เลือกซื้อเพิ่ม 1,900 บาท/ท่าน UNIVERSAL STUDIOS SINGAPOREซึ่งเป็นที่เดียว และ ที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวิลด์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูดและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น เชิญท่านตื่นตาตื่นใจ กับเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเผชิญหน้ากับกองทัพ มัมมี่ บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง ไปกับ รีเวนจ์ออฟ เดอะมัมมี่ แล้ว เราจะนำท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศ
ของป่าดงดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟีลเบิร์ก ที่เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริง หรือจะผ่อนคลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีกมากมายรอท่านสัมผัส
อิสระอาหารกลางวัน/อาหารเย็น ท่านสามารถเลือกทานได้มากมาย เช่น ข้าวมันไก่, นู้ดเดิ้ลซุป, ข้าวหน้าเป็ด, ข้าวหมกไก่ และ ฯลฯ ราคาไม่แพง ตั้งแต่ 2 -3 SGD
20.00 น.
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ ยังเมืองอยะโฮร์ เข้าสู่ที่พัก SELESA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
ยะโฮร์บารู - มะละกา A Famosa, St. Paul Hill, Porta De Santiago - ปีนัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
เดินทางชม เมืองประวัติศาสตร์ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน บนไฮเวย์ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารมาเลย์ท้องถิ่น อาทิ เช่น ข้าวราดแกง, ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง ชา กาแฟ ฯลฯ มีให้ท่านเลือกทานมากมาย หลังอาหารเดินทางยังเมือง ปีนัง พาท่านข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพทะเล 2 ฟากฝั่ง
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า มื้อที่ 8 ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าโรงแรม CITY BEYVIEW HOTEL/ ROYAL PENANG หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเที่ยวชมเมืองปีนังยามราตรี ปีนังก็มีร้านกินดื่ม ดีดี ไว้รองรับนักท่องเที่ยวหรือหาของอร่อยทานก็มีให้ท่านเลือก
วันที่หก
 
ปีนังCITY TOUR ป้อมปราการ คอร์นเวลลิส, วัดไทย, วัดพม่า, วัดเขาเต่า-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTYFREE - ด่านสะเดา - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 9 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
พาท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ (Georgetown) สัมผัสสถาปัตยกรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์นเวลลิส Fort Cornwellis ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church จากนั้นนำท่านชมและมนัสการ พระพุทธรูปปางไสยาสน์มี ความยาว 15 เมตร วัดแห่งนี้มีชื่อไทยว่า(วัดไชยมังคลราม) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระนามให้เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนปีนังเมื่อ พ.ศ.2525 ชมวัดพม่า ศิลปะอันสวยงามแบบมัณฑเลย์ภายในประดับด้วยรูปวาดของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงตรัสรู้ไว้อย่างสวยงาม ชมวัดเขาเต่า หรือวัด KE LOK SE ซึ่งเป็นวัดจีนเก่าแก่ประจำปีนัง ภายในประดับด้วยพระพุทธรูปกว่า หมื่นองค์ นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิน ที่ตั้งตระหง่านอยู่ยอดเขา ชมวิวทิศทัศน์เมืองปีนัง พร้มถ่ายรูปสวยเป็นที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง 10 ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยังด่าน จังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เหล้า, บุหรี่, เสื้อผ้า, ร้องเท้า, นาฬิกา, ขนม ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่าน ยัง ด่านสะเดา
18.00 น.
นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ อิสระอาหารค่าให้ท่านเลือกรับทานอาหาร
วันที่เจ็ด
กรุงเทพฯ
07.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจทุกๆท่าน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เดินทางวันที่ 14-16 ส.ค.และวันที่ 29-31 ส.ค. ราคาท่านละ 14,900 บาท (แต่หากจองก่อนเดินทาง 30 วัน เราลดให้อีกท่านละ 400 บาท)
ทัวร์สิงคโปร์ ราคา ประหยัด เดินทางเดือนกรกฏาคม วันที่ 3 – 5 / 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 / 31 ก.ค. – 02 ส.ค. เดือนสิงหาคม วันที่ 7 – 9 / 14 – 16 / 21 – 23 / 28  – 30 เดือนกันยายน วันที่ 4 – 6 / 11 – 13 / 25 – 27  ราคาท่านละ 21,900 บาท (โปรโมชั่นจองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 500 บาท)
ทัวร์สิงคโปร์ โดยสายการบินนกสกูต เดินทางเดือน ก.ค. วันที่ 3-5/10-12/17-19/24-26/7-9 เดือนสิงหาคม วันที่ 7-9 / 14-16
ทัวร์สิงคโปร์ วันเข้าพรรษา เดินทางวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. ราคาท่านละ 15,900 บาท (จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท)
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เริ่มจากกรุงเทพฯ
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากสนามบินดอนเมือง
เดินทางโดยสายการบิน นกสกูต
วันที่ 17-19 ก.ค.
วันที่ 24-26 ก.ค.
วันที่ 7-8 ส.ค.
ราคาเพียงท่านละ 10,900 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อจอง 3 ท่านขึ้นไปลดอีกท่านละ 500 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากบินดอนเมือง
เที่ยวครบยูนิเวอร์แซล Merlion มาริน่าเบย์แซน ล่องเรือฯ
เดินทางโดยสายการบินนกสกูต
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 3-5 ก.ค.
วันที่ 10-12 ก.ค.
วันที่ 17-19 ก.ค.
ราคาท่านละ 12,900 บาท
โปรโมชั่น จองก่อน 30 วันลดท่านละ 500 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน จากสนามบินดอนเมือง
วันที่้เิดินทาง
เดือน ก.ค. วันที่ 17-19/24-26/29-31
เดือน ส.ค. วันที่ 7-9/10-12/12-14/14-16
ราคาท่านละ 9,555 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ Kitty Town 3 วัน 2 คืน จากดอนเมือง
เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์แซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางโดยสายการบินนกสกูต
วันที่เดินทาง 
เดือน ก.ค. 58 วันที่ 1-5/3-5/10-12/17-19/22-24/24-26/29-31
เดือน ส.ค. 58 วันที่ 7-9
ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ Legoland 3 วัน 2 คืน บินนกสกูต
เมอร์ไลอ้อน ซันเทคซิตี้ มาริน่าเบย์ สวนสนุกเลโกแลนด์
กำหนดการเดินทาง 
เดือน ก.ค. 58 วันที่ 1-5/3-5/10-12/17-19/22-24/24-26/29-31
เดือน ส.ค. 58 วันที่ 7-9

ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ: จองก่อน 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน
เอสพานาส เมอร์ไล้อ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เข้ายูนิเวอร์แซล มารีน่าเบแซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
วันที่เดินทาง
เดือน พ.ค.58 วันที่ 28-30/29-31/30 พ.ค.-1 มิ.ย.
เดือน มิ.ย.58 วันที่ 18-20/19-21/25-27/26-28
ราคาท่านละ 12,888 บาท
จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดท่านละ 400 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ มาริน่าเบย์แซน 3 วัน 2 คืน 
เอสพานาส เมอร์ไล้อ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เข้ายูนิเวอร์แซล มารีน่าเบแซน วัดพระเขี้ยวแก้ว
วันที่เดินทาง
เดือน พ.ค.58 วันที่ 29-31
เดือน มิ.ย.58 วันที่ 19-21/24-26/26-28/29 มิ.ย.-1 ก.ค.
ราคาท่านละ 8,999 บาท
จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดท่านละ 300 บาท
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากสนามบินดอนเมือง
เที่ยวตึกปิโตนัส เมืองใหม่ปุตราจาย่า ช้อปปิ้งห้างซูเรีย ขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด์
เดินทางวันที่
เดือน มิ.ย. วันที่ 16-18/18-20/19-21/25-27/27-29/29 มิ.ย.-1 ก.ค.
เดือน ส.ค. วันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค./1-3/6-8
ราคาท่านละ 8,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน จากสนามบินดอนเมือง
เที่ยวครบสูตร ตึกปิโตนัส ปุตราจาย่า ช้อปปิ้งที่กัวลาลัมเปอร์
เดินทางวันที่
เดือน มิ.ย. วันที่ 11-13/
เดือน ก.ค. วันที่ 1-3/2-4/4-6/5-7/27-29/28-30/30 ก.ค.-1 ส.ค.
เดือน ส.ค. วันที่ 1-3/6-8/7-9/8-10/10-12/11-13/12-14/14-16/20-22/21-23/27-29/28-30
ราคาท่านละ 9,888 บาท
โปรโมชั่น: จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดอีกท่านละ 300 บาท

รายการทัวร์โปรโมชั่น :
ทัวร์มาเลเซียทางรถจากกรุงเทพฯ 7 วัน 6 คืน เที่ยวครบทุกที่ในมาเลเซีย
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอบถาม
ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน จากกรุงเทพฯ เราสามารถไปรับท่านจากกรุงเทพฯได้สะดวกมาก ราคาถูก สนใจให้เราทำกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวให้ ติดต่อ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอ
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน : โปรแกรมนี้เราจะบินจากกรุงเทพฯ เข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอบถาม
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอบถาม
เที่ยวสนุกทัวร์แอนดแทรเวล
กำหนดการเดินทาง ดูได้้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา สอบถาม
ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน
เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน ดีดีมีคุณภาพนั้นไม่อยากอย่างที่ท่านคิด เพียงเข้ามาหาเว็บไซต์ของเราทีมงานเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล จะขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์แบบครบสูตร 3 วัน 2 คืน โดยมีจุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ดังนี้
สายการบิน : โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
จุดเด่นของทัวร์ : ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ท
เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!!โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!!
โชว์น้ำพุที่มารินา เบย์ แซนด์  และ จับน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (โปรแกรมคุ้มสุดช๊อคคคค)
สวนสนุก : ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
โรงแรม : พักโรงแรมดี 5 ดาว
เมนูพิเศษ : ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee
ราคาท่านละ 18,900 บาท
เดินทางวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย.
ทัวร์สิงคโปร์ วันหยุดปิยะ 4 วัน 3 คืน
ในวันหยุดของแต่ละปีนั้นส่วนใหญ่แล้วหลายท่านก็หาเวลาเที่ยวกัน สำหรับวันหยุดพักผ่อนของแต่ละครอบครัว วันนี้เที่ยวสนุกทัวร์ขอเสนอโปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ วันหยุดปิยะ เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เริ่มจากกรุงเทพฯ แบบทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน โดยมีหยุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ดังนี้
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นี้
สายการบิน : โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
เมนูพิเศษ : ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee  และเมนู กระดูกหมูตุ๋นบักกูเต้
โรงแรม : พักโรงแรมดี 5 ดาว 
จุดเด่นของทัวร์ : ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ท
เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!!                                 โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show  ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์  
สวนสนุก : ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ราคาท่านละ 23,900 บาท
เดินทางวันที่ 23-26 ตุลาคม
ทัวร์ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน
นักท่องเที่ยวที่เคยไปประเทศสิงคโปร์ มาบ้างแล้ววันนี้เราขอแนะนำโปรแกรม ทัวร์ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน เที่ยวครบและจุใจกับโปรแกรมทัวร์แบบแพคเกจทัวร์สิงคโปร์ที่ท่านเที่ยวเองได้แต่เราอำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก รถรับส่ง และอาหารบ้างมื้อเอาไว้ให้แล้ว ท่านลองเปิดใจซื้อทัวร์จากเราสักครั้ง กับการบริการที่แตกต่างจากเรา เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล โทรเลยที่ 075 502 938 / 081 415 5955
กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน ต้องเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงงานฟอร์มูล่าวัน , งานคอมมิวนิคเอเชีย และ วันหยุดพิเศษนักขัตฤกษ์

อัตรานี้รวม
ค่ารถปรับอากาศรับ -ส่ง ตามที่ระบุในรายการ ( กรณีไม่เกิน 12 ท่าน ใช้รถตู้จำนวน 12 ที่นั่ง / เกิน 12 ท่านใช้เป็นรถมินิบัส )
โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ                                              
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ                              
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                   
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว วันแรก และ วันที่สองของการเดินทาง ตามที่ระบุในโปรแกรม       
( เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย )
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทำไว้
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอด เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศของเขาซึ่งทำให้เขามีรายได้มหาสารในแต่ละปี ล่าสุดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโปรแจ็คระดับโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ที่จะสร้างรายได้ให้คนไปเที่ยวสิงคโปร์อีก นั้นก็คือ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล ท่านที่กำลังมองหาโอกาสที่จะไปเที่ยว หากท่านอยู่กรุงเทพฯ ลองดูโปรแกรมทัวร์นี้ครับ
สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
SINGAPORE FLYER+SHOW WING OF TIME
3วัน 2คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)
แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน
เที่ยวสิงคโปร์แบบแพคเกจทัวร์ คือ เป็นแพคเกจกึงเที่ยวเอง แต่ทางเราได้จองทุกอย่างไว้ให้ท่านสมาชิกแล้ว ตามรายการ แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน เหมาะสำหรับคณะที่ต้องการพักผ่อนแบบครอบครัว และเคยเดินทางไปประเทศสิงคโปร์มาแล้ว ลักษณะการท่องเที่ยวนี้คือ ไม่ง้อทัวร์ ไปเอง แต่จองทุกอย่างผ่านเที่ยวสนุกทัวร์แล้ว ตามโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืนด้านล่างนี้
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์น
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพ

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาประหยัด

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากเชียงใหม่

- เที่ยวสิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคดปร์ราคาถูก

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

- แพคเกจทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกรุงเทพฯ

- ทัวร์สิงคโปร์มาเลเซีย

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน

- ถนนออร์ชาร์ต

- ทัวร์สิงคโปร์

- เที่ยวสิงคโปร์

-ทัวร์สิงคโปร์เริ่มหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์เริ่มจากหาดใหญ่

- สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ยอดนิยม ที่บินตรงมาจากกรุงเทพฯ ราคาถูกมาก
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)