โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

ประเทศสิงคโปร์ เสือเศษฐกิจแห่งเอเซีย

สิงค์โปร์ ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายูซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทย  มีพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตของไทยประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร  จากในอดีตที่เคยเป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ ที่แทบไม่มีใครรู้จัก  จนกระทั่งปี คศ.1819 ท่านเซอร์ โธมัส แสตมฟอร์ด บิงส์เลย์ ราฟเฟิล ซึ่งเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษ  ได้เข้าไปบุกเบิกและพัฒนาสิงค์โปร์จนกระทั่งกลายเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในโลก
สิงค์โปร์มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค  และยังเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วย  ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของโลก  ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน นอกจากนั้นยังมีชาวมาเลย์, ชาวชาวอินเดีย และชาวตะวันตก  จึงทำให้สิงค์โปร์มีประเพณีและวัฒนาธรรมของหลากหลายเชื้อชาติผสมกลมกลืนกัน  และยังก่อนให้เกินสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งชุมชนของเชื้อชาติต่าง ๆ อาทิเช่น  ชุมชนชาวจีนเรียกว่า China Town, ย่านคนมาเลย์  เรียกว่า Kampong Glam, ย่านคนเชื้อสายอินเดีย Little India, ย่านแขกอาหรับ Arab Street, หรือ Holland Village เป็นต้น
ปัจจุบัน  สิงค์โปร์ได้พัฒนาเศรษฐกิจของตนเองไปอย่างรวดเร็ว  และเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "เสือแห่งเอเซีย" โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเดียวคือ ประชาชนชาวสิงค์โปร์  รัฐบาลสิงค์โปร์จึงมุ่งเน้นให้ประชาชนทำธุรกิจการค้า  โดยเป็นคนกลางนำสินค้าจากประเทศหนึ่งไปขายอีกประเทศหนึ่ง  รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนเข้าไปในสิงคโปร์กันอย่างไม่ขาดสาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:http://www.singaporefanclub.com

รูปมุมต่างๆ ของปรเทศสิงคโปร์

หน้า สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลที่ใครมา ก็ต้องมาถ่ายรูป ณ จุดนี้ ลูกโลกสัญญาลักษณ์ของ UNIVERSAL

ประตูทางเข้า เมื่อท่านมีตั๋วยูนิเวอร์แซลแล้ว

อีกมุมหนึ่ง ณ จุดหน้าลูกโลก สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

ถ่ายรูปกับรถ ซึ่งเป็นรถที่ใช้สำหรับถ่านหนัง หลากๆ เรื่องมาแล้ว

ถ่ายกับมนุษย์สูง ใน ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์

รถไฟบิน ที่น่ากลัวมากๆ มี 2 สาย คือ สายน้ำเงิน กับสายสีแดง ไปแล้วท่านต้องลอง...

ตังสฟริง ในโซนของอียิปที่หลายๆท่านบอกว่า น่ากลัวมากๆ ทำให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลา

มนุษย์ในยุคของฟาโร @ อียิป

เจ้าตัวเขียว ที่คอยเป็นเพื่อนถ่ายรูปให้กับทุกๆท่าน

อาคารทรงหนามทุเรียน ณ อ่าวมาริน่าเบย์

สิงโตพ่นน้ำ และ มาริน่าเบย์แซน

อีกสักรูปกับสิงโตพ่นน้ำ ณ สิงคโปร์

อ่าวมาริน่าเบย์ หรือ ปากแม่น้ำสิงคโปร์

รวมพลก่อนกลับประเทศไทย

คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์
สนใจท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ หรือ มาเลเซีย ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร.085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : SM001
ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อน - เข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า
เดินทางโดย : รถบัสปรับอากาศมาเลเซีย (รับ - ส่งจากหาดใหญ่)
กำหนดการเดินทาง : คณะเดินทาง 30-40 ท่าน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SM002
ชมเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ปุตราจาย่า ยะโฮบารู เข้ายูนิเวอร์แซล ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน แวะชมเมืองเกามะละกา
เดินทางโดย : รถบัสปรับอากาศมาเลเซีย (รับ - ส่งจากหาดใหญ่)
กำหนดการเดินทาง : คณะเดินทาง 30-40 ท่าน ราคาเพียงท่านละ 5,600 บาท (รวมบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั๊มโบ๊ท 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SM003
กรุงเทพฯ -  สิงคโปร์ซิตี้ทัวร์ ล่องเรือ บั๊มโบ๊ท สวนสนุกยูนิเวอร์แซล วัดพระเขี้ยวแก้ว  –Marina bay Sand -  ข้อปปิ้ง
เดินทางโดย : สายการบิน 3K
กำหนดการเดินทาง : 2 - 4 มิ.ย. / 3 - 5 / 11-13 ส.ค. ราคาท่านละ 18,900 บาท


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซล ล่องเรือบั๊มโบ๊ท 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SM004
กรุงเทพฯ สิงคโปร์ซิตี้ทัวร์ ล่องเรือ บั๊มโบ๊ท สวนสนุกยูนิเวอร์แซล วัดพระเขี้ยวแก้ว  Marina bay Sand  ข้อปปิ้ง
เดินทางโดย : บินสายการบิน SQ
กำหนดการเดินทาง : 2 - 4 มิ.ย. / 3 - 5 / 12-14 ส.ค. ราคาท่านละ 20,900 บาท


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวครบ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : S001
ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อน –ไหว้พระเขี้ยวแก้ว -มารีนา เบย์ แซนด์ - ชมวิวเมืองสิงคโปร์แบบ 360 องศา บนชิงช้ายักษ์ SINGAPORE FLYER - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - SONG OF THE SEA ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : สายการบิน Thai AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อน ช้อปปิ้งย่านออรชาร์ด 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :S002
กรุงเทพฯ สิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน น้ำพุฮวงจุ้ย ไชน่าทาวน์ นมัสการพระเขี้ยวแก้ว มารีน่าเบย์แซนด์  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านออร์ชาร์ด 
สายการบิน : สายการบิน Jetstar Airways (3K)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :S003
ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อลังการ มาริน่า เบย์ แซนด์ เที่ยวแบบสบายสบาย ช้อปปิ้งจุใจ - พักโรงแรม 3 ดาว
สายการบิน : สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์สิงคโปร์เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : S004
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ ท่องโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  พิเศษ! ล่องเรือ BUMBOAT ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำสิงคโปร์  พิเศษ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำ !!! BOON TONG KEE
สายการบิน : สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน ช้อปปิ้งจุใจ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :S005
ล่องเรือแม่น้าสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตยามราตรีของเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ประเทศสิงคโปร์ “ เมอร์ไล้ออน “ ขอพร เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธ์ของคนทั่วทั้งประเทศสิงคโปร์ ตลุยโลกเหนือจินตนาการ Universal studio อลังการสวนสนุกระดับโลก ช้อปปิ้ง ถนนออชาร์ด สวรรค์นักช้อปของคนทั่วโลก / ช้อปปิ้ง Duty Free สะใจของราคาถูก นมัสการ วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ เมนูสุดอร่อย ข้าวมันไก่ขึ้นชื่อ ร้าน Boon tong kee
สายการบิน : สายการบิน Jetstar Airways (3K)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์


ทัวร์สิงคโปร์ อ่าวมาริน่าเบย์ เข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :S006
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน พบกับใหม่กับเครื่องเล่นใหม่ ทรานฟอร์เมอร์ สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลอ้อนหรือสิงโตเงือก สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน์
สายการบิน : สายการบิน Jetstar Airways (3K)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ ชมน้ำพุดนตรี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :S007
ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิ่ม   ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อลังการ มาริน่า เบย์ แซนด์ เที่ยวแบบสบายสบาย ช้อปปิ้งจุใจ พักโรงแรม 4 ดาว  ปรับเวลาบิน เพิ่ม Song of the sea มีเวลาช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม
สายการบิน : สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ :S008
ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ช็อปปิ้งจุใจ พักโรงแรม 4 ดาว ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนทั้งสองแห่งของประเทศสิงคโปร์ !!!มารีน่า เบย์แซนด์ และ รีสอร์ทเวิลด์ รับประทานข้าวมันไก่ขึ้นชื่อBOONGTONEKEE
สายการบิน : สายการบิน Thai AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเต็มวัน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ :S009
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาติต้นตำรับของสิงคโปร์ พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน พบกับใหม่กับเครื่องเล่นใหม่ ทรานฟอร์เมอร์ สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน
สายการบิน : สายการบิน Jetstar Airways (3K)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ครบสูตร
รหัสทัวร์ :S010
ล่องเรือชมแม่น้าสิงค์โปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซสตูดิโอ เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!! เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ พักโรงแรมดี 4 ดาว พิเศษสุดกับเมนู ข้าวมันไก่สูตรเด็ดร้าน Boon Tong Kee / และเมนู ปูผัดพริกไทดา
สายการบิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ :S011
ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ชมเมืองสิงคโปร์sถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์
สายการบิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เข้ายูนิเวอร์แซล 1 วันเต็ม
รหัสทัวร์ :S012
สิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน น้ำพุฮวงจุ้ย ไชน่าทาวน์ นมัสการพระเขี้ยวแก้ว มารีน่าเบย์แซนด์ ช้อปปิ้งจุใจ
สายการบิน : สายการบิน Jetstar Airways (3K)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :S013
สิงคโปร์- ชมเมืองสิงคโปร์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ยะโฮร์บารู ยะโฮร์บารู –มะละกา- เก็นติ้งไฮแลนด์
สายการบิน : สายการบิน Thai AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ :S014
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ทัวร์มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า
สายการบิน : สายการบิน Thai AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ มาริน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :S015
ทัวร์สิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมเมืองสิงคโปร์โดยรถสะเทินน้ำสะเทินบก สนุกสนานเต็มวันในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  ชมเมืองสิงคโปร์  อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : ไทเกอร์แอร์เวย์ (TR)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เข้ายูนิเวอร์แซล ชมมาริน่าเบย์แซนต์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ :S016
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน พบกับใหม่กับเครื่องเล่นใหม่ ทรานฟอร์เมอร์ สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลอ้อนหรือสิงโตเงือก
สายการบิน : สายการบิน Thai AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :S017
เกาะเซ็นโตซ่า สวนนกจู่ล่ง ชมสถาปัตยกรรมแปลกใหม่ล่าสุด Marina Bay Sands ทานอาหารริมหาด Palawan ช้อปปิ้งจุใจ ย่านถนนออชาร์ด
สายการบิน : สายการบิน Tiger Air (TR)
กำหนดการเดินทาง : สอบถาม หรือคณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์สิงคโปร์จากเชียงมหม่ เชียงใหม่ สิงคโปร์ เชียงใหม่ มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ จากเชียงใหม่


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์มาเลเซียจากเซียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ :CM001
ทัวร์มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ปุตราจาย่า มะละกา
สายการบิน : สายการบิน Thai AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : หรือคณะส่วนตัวครบ 10 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :CM002
พบกับโลกแห่งความบันเทิงยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์ เครื่องเล่นจุใจช้อปปิ้งสิงคโปร์ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านถนนออชาร์ด
สายการบิน : สายการบิน Thai AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : คณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน


ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย มาครั้งเดียวเที่ยวครบ 2 ประเทศ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ :CM003
ท่องเที่ยว  2  ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์  เก็นติ้งไฮแลนด์ เที่ยวชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา TWIN TOWER, KL TOWER  มะละกาเมืองมรดกโลก ยะโฮห์บารู สิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม พัก ปีนัง 1 คืน  กัวลา 1 คืน ยะโฮห์บารู 1 คืน สิงคโปร์ 1 คืน
สายการบิน : สายการบิน Thai AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : คณะส่วนตัวครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)