โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน แบบครบสูตร ขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด์ แวะมะละกาเมืองมรดกโลก เล่นสวนสนุกสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
วันแรก
กรุงเทพฯ  - กัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur – เก็นติ้งไฮท์แลนด์                                 
05.10 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย(สนามบินดอนเมือง) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระก่อนออกเดินทาง
 09.05 น.
คณะออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD2911
10.15 น.  
หลังจากนำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางไปร้านอาหาร
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
15.00 น.
นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ไปเก็นติ้งใช้เวลาประมาณ 45 นาที นำท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า SKYWAY สุดยอดเทคโนโลยีที่สะดวกยาวและเร็วที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตรให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ สุดยอดรีสอร์ท สวนสนุก คาสิโน บนยอดเขาที่มีความสูงกว่า 6,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ที่ๆทุกท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆขาว และอากาศเย็นอันแสนบริสุทธ์
จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ FIRST WORLD PLAZA แหล่งช้อปปิ้งบนยอดเขา-โรงภาพยนตร์-
คิวโบลิ่ง คาราโอเกะ-โรงละคร-สโนเวิล์ดเวิล์ด-โรงภาพยนตร์ 4D-รถไฟความเร็วสูงDIGI-บ้านผีสิง-
GENTING SKY VENTURE(คล้ายการโดดร่ม)- พิพิธภันฑ์ RIPLEY และยังได้รวบรวมสถานที่สำคัญต่างๆในโลกมาจำลองไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ คลองเวนิส ฯลฯ
หรือสนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกกลางแจ้ง THEMEPARK หรือจะเลือกหาความสำราญจากจากเสี่ยงโชคในตาสิโนหรูระดับประเทศ (ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เข้าภายในบริเวณคาสิโนและกรุณาแต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น)
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พัก  ณ FIRST WORLD HOTEL หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่าง
วันที่สอง
เก็นติ้ง – ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ -ปุตราจาย่า –มะละกา - ยะโฮร์บารู
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.
คณะออกเดินทางลงจากเก็นติ้งไฮท์แลนด์ สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมบรรยากาศระหว่างเดินทาง
จากนั้น คณะเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เที่ยว กรุงกัวลาลัมเปอร์garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka  ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง ที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building  ชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บไว้ ในความทรงจำ  ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน  สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower ความสูง 421 เมตร Petronas Twin Tower  ตึกแฝดปิโตรนัส  ความสูง 452 เมตร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ไปเมืองใหม่ประมาณ 45 นาที นำคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตรา จาย่า ศูนย์รวมของกระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซียเมืองแห่งความทันสมัยที่นำสถาปัตยกรรมยุโรปและเอเชียมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ชมทำเนียบรัฐบาลแห่งใหม่ หรือ ที่เรียกกันว่า ทำเนียบเขียว ถ่ายภาพคู่สะพานปุตรา และมัสยิดปุตรา มัสยิดลอยน้ำสีชมพูที่สวยงาม
15.00 น.
คณะออกเดินทางไปเมืองมะละกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น.
นำเที่ยวเมืองเก่า มะละกา  “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเชีย” ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ (ช่องแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี) นครที่ผสมผสานระว่างชาวดัช, โปรตุเกส, อังกฤษ, จีน ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ชมความงามของเมืองมะละกา ป้อมปืนเอฟา โมซา โบสถ์ สมัยโบราณ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่ และชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง
18.30 น.
จากนั้นออกเดินทางต่อ สู่ รัฐยะโฮร์ ระหว่างการเดินทางพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)   (อยู่ระหว่างมะละกา และ ยะโฮบารูห์)
21.30 น. 
คณะเดินทางถึง รัฐยะโฮร์บารู
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก  ณ  SELESA HOTEL JOHOR   หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
สิงคโปร์  –  Universal Studio   
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (6) จากนั้นนำคณะเข้าปรเทศสิงคโปร์
09.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ Resorts World Sentosa ยูนิเวอร์เซล สตูดิโอ ท่านจะ ได้สัมผัสสุดยอดของการผจญภัยประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สุดยอดความบันเทิงที่มีที่เดียวในสิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
  • BATTLESTAR GALACTICA เสียวสุด ๆ กับรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
  • MADAGASGAR สนุกสนานกับเครื่องเล่นจากตัวละครจากมาดาร์กัสการ์ ที่รายล้อมด้วยสัตว์แปลกตามากมาย
  • SCI – FI CITY   สัมผัสเมืองไซไฟแห่งแรกในสิงคโปร์ความมีชีวิตชีวากับความมหัศจรรย์ของเหล่าเครื่องจักรอันทันสมัยล้ำอนาคต ที่คุณต้องทึ่ง
  • FAR FAR AWAY เมืองแห่งตำนานและนิทาน ตะลึงกับความงดงามของปราสาท SHREK ขวัญใจของคุณหนูๆ ครั้งแรกของโลก
—   จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์   การผจญภัยกลางสายน้ำ เพื่อหนีการตามล่าจากทีเร็กซ์
  • รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะที่มีความเร็วสูง ที่จะพานักท่องเที่ยวหลบลูกไฟ แมลงปีกแข็ง และกองทัพมัมมี่ท่ามกลางความมืดมิด
  • เครื่องเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28  และ เทรเชอร์ฮันเตอร์ ที่รอพาคุณไปกับความตื่นเต้น เร้าใจ
จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับหลากหลาย กิจกรรมความบันเทิง เราจะพาท่านไปพบ ถนนคนเดินแห่งความบริเวณบันเทิง ได้ที่ FestiveWalk  เปิดให้บริการตลอด  24 ชั่วโมง สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมมากมาย เช่น Coach , Tumi , Victory Secret
—  ตื่นตาไปกับการแสดงโชว์ ทะเลสาบแห่งความฝัน (Lake of dreams) การแสดงสายน้ำประกอบเสียงเพลงท่วงทำนองเร้าใจด้วยเทคนิคเลเซอร์ล้ำสมัยเพื่อสร้างสรรค์เป็นภาพเคลื่อนไหวหลายมิติ
  • เยื่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน ฮอลออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา  พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณ…เพลินเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์  
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ PARK ROYAL HOTEL SINGAPORE ณ  หรือเทียบเท่า พักในประเทศสิงคโปร์
วันที่สี่
ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์  – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ    
07.00 น. 
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (8) 
09.00 น.
นำท่าน ถ่ายรูป ณ บริเวณ สนามปาดัง ซึ่งย่านนี้จะเป็นเหมือนสนามหลวงสิงคโปร์  เป็นศาลาว่าการสิงคโปร์ ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  ชมอาคารแอสแพนแนล  หรือ โรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ ลักษณะคล้ายหนามทุเรียน  จากนั้น ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์  ตรงสิงโตทะเลพ่นน้ำ (เมอร์ไลอ้อน)  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำคณะไหว้พระที่วัดพระเขี้ยวแก้วเพื่อความเป็นศิริมงคล และ ชมความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ที่ย่านไชน่าทาวน์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย
คณะเดินทางสู่ ถนนออร์ชาร์ด โร๊ด อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรายการนำเข้าจากต่างประเทศ
15.30 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย
17.30 น.
เหิรฟ้าสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD2936
18.50 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจที่ดี
หากท่านสนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน หรือ ให้จัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัว โทรหาเราเที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ โหลดโปรแกรมทัวร์ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก
ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือสตาร์ครูซ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)