โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เชิญท่านผู้มีเกียรติเดินทางท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เที่ยวชมตึกแฝดสูงที่สุดของโลก ปิโตรนัส
พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า, จตุรัสเมอร์เดก้า, ตึกสุลต่านอับดุลซามัค, อนุสาวรีย์ทหารอาสา, หอคอยเคแอลสัมผัสอากาศเย็นตลอดปี เยี่ยมชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกและแห่งเดียวของมาเลเซียที่อยู่บนยอดเขาสูง เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความสนุกที่ไม่เคยหลับและสวนสนุกซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต... ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองยิ่งที่ เมืองมะละกา โดยได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กร UNESCO ให้เป็น เมืองมรดกโลกชม เมืองใหม่ปุตราจาย่า ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองต้นแบบที่ทันสมัย ชมสถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ที่ล้ำหน้าท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติต้นไม้สีเขียวที่มีทัศนียภาพหลอมรวมของสวนสวยและทะเลสาปเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเยือน ประเทศสิงคโปร์ เปิดประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวชั้นเยี่ยมแห่งใหม่ล่าสุด ณ RESORT WORLD SENTOSAพบกับธีมพาร์คระดับโลก UNIVERSAL STUDIOSแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดัง สุดยอดความบันเทิงหลายรูปแบบในสถานที่แห่งเดียวพบกับรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก เครื่องเล่นมาดากัสกาครั้งแรกในโลก สัมผัสดินแดน Sci-Fi ครั้งแรกในโลก ชมปราสาทเชร็คที่เดียวในโลก พร้อมสัมผัสการแสดงมัลติมีเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ จากสัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นสิงโตและมีหางเป็นปลา ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ถนนช้อปปิ้งชื่อดัง ออร์ชาร์ดโร้ด
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เก็นติ้ง
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน เที่ยวครบทุกที่
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์  เก็นติ้ง ไฮแลนด์  สวนสนุก เฟิร์สเวิลด์พลาซ่า
05.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับ ตรวจเช็คสัมภาระและรับ ตั๋วโดยสารเครื่องบิน เตรียมตัวขึ้นเครื่อง
07.15 น.
ลัดฟ้าโดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 3571 สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
10.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ LCCT ประเทศมาเลเซีย ตรวจเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง(เวลาท้องถิ่นของมาเลเซียและสิงคโปร์เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้น เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง บนยอดเขาสูง 6,000 ฟิต
15.00 น.
ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ระยะทางยาว 3.4 กิโลเมตร ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิงที่ไม่เคยหลับ มีอากาศเย็นสบายตลอดปี บนยอดภูเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม FIRSTWORLD HOTEL, GENTING HIGHLAND แล้วอิสระเพลิดเพลินกับเกมส์การเสี่ยงโชค อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ก, ไฮโล, สล๊อตแมชชีน, รูเล็ต เป็นต้น ที่เปิดบริการตลอด
24 ชั่วโมงหรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม อาทิ โชว์ระดับโลก, คาราโอเกะ, ดิสโก้เธค, ผับบาร์, อินเตอร์เนทคาเฟ่, โบวลิ่งเซนเตอร์และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกทั้งที่อยู่ภายในอาคารและสวยสนุกที่อยู่นอกอาคารอาทิ สกายเวนเจอร์, สปินเนอร์, เมืองหิมะ, ฟลายอิ้งดราก้อน, เชื่อหรือไม่ของริพลี่, โมชั่นมาสเตอร์, ฮันเตส แอดแวนเจอร์, สเปซช๊อต, รถโกลด์คลาส, โมโนเรล, ตะลุยอวกาศ, โรลเลอร์โคสเตอร์, ไต่หน้าผา ฯลฯ หรือเลือกถ่ายรูป
สวยๆ และพักผ่อน ณ จุดชมวิว บนยอดเขาของมหานคร เก็นติ้ง ซิตี้
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
พัก ณ
FIRST WORLD HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง
เก็นติ้งไฮแลนด์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ยะโฮร์บาห์รู
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารอำลา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นำท่านลงกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางลงจากยอดเขาเก็นติ้ง แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม,นาฬิกา, กล้องถ่ายรูป ตลอดจนช็อคกาแลตและขนมของฝากต่างๆ... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
จากนั้นเข้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ ตึกแฝดเปโตรนัส ที่สูงที่สุดในโลก งบก่อสร้าง 20,000 ล้านบาท ยอดตึกสูง 451.9 เมตร... ชมเมอร์เดก้าสแควร์ (ลานแห่งอิสรภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของประเทศมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเฉลิม
ฉลองและมีงานรื่นเริง ซึ่งที่นี่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (100 เมตร) โดยธงชาติของประเทศอังกฤษถูกลดลง ครั้งสุดท้ายเมื่อ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติของประเทศมาเลเซีย.. ชมตึก สุลต่าน อับดุลซามัคที่สร้างแบบอาหรับมอริสที่สวยงาม… ชม อนุสาวรีย์แห่งชาติ ที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกแก่ทหารหาญที่
ร่วมกันปราบคอมมิวนิสต์ในประเทศมาเลเซีย... ถ่ายรูปกับ พระราชวังกษัตริย์ ของประเทศมาเลเซีย จากนั้นอำลากัวลาลัมเปอร์เพื่อเดินทางสู่เมืองยะโฮร์บาห์รู ประตูภาคใต้ของมาเลเซียจุดเชื่อมต่อกับประเทศสิงค์โปร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เข้าที่พัก SELESA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม
สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน มารีน่าเบย์แซนด รีสอร์ทเวิลด ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองประทับตราหนังสือเดินทาง จากนั้นชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลออน สัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นสิงโตและหางเป็นปลาที่ เมอร์ไลออน พาร์ค, จากนั้นนำชม มาริน่า เบย์ แซนด์สรีสอร์ทหรูระดับโลกแห่งใหม่ของสิงคโปร์ เป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคาร ภายในประกอบด้วยแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ ศูนย์การค้า คาสิโน เป็นต้น... จากนั้นเดินทางสู่ย่านธุรกิจ ใจกลางประเทศสิงคโปร์ที่ ออร์ชาร์ดโร้ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้ พลาซ่า, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ด ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย หรือเลือกซื้อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, ของเล่นเด็ก ฯลฯ ตามอัธยาศัย (อาหารกลางวันอิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
บ่าย
เดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่า เปิดประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ RESORT WORLD SENTOSA สู่สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE ธีมพาร์คแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวและสุดยอดเครื่องเล่นที่สร้างจากภาพยนตร์ชื่อดังของ “ฮอลลีวูด” โดย
มีเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวมากกว่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 18 ใน 24 จุดท่องเที่ยวของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์นั้น มีเฉพาะที่สิงคโปร์แห่งเดียวเท่านั้น !! อาทิเช่น รถไฟเหาะตีลังการางคู่ เครื่องเล่น มาดากัสกา (จากภาพยนตร์) จุดท่องเที่ยวจากทรานฟอร์เมอร์ ดินแดน Sci-Fi ปราสาทเชร็ค
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็น สวนสนุกระดับโลก แบ่งเป็น7 โซน ซึ่งมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยมีเครื่องเล่นต่างๆ รวมถึงร้านค้าและร้านอาหาร
มากมาย ประกอบไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่  มาดากัสการ์: ป่วนป่าแอฟริกาMADAGASCAR: A CRATE ADVENTURE เป็นเครื่องเล่นจากภาพยนตร์การ์ตูนสุดเฮฮา“มาดากัสการ์” แห่งเดียวของโลก จากดรีมเวิร์ค แอนิเมชั่น ล่องเรือผจญภัยไปกับตัวการ์ตูนและ
เพลิดเพลินไปกับแสง สี เสียกงตระการตาและร่วมปาร์ตี้ริมหาดของคิงจูเลี่ยนกับลูมาร์สุดซ่าและฟูซาส์จอมยุ่ง KING JULIEN’S BEACH PARTY-GO-ROUND
ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ FAR FAR AWAY CASTLE ของฮีโร่ตัวเขียวเชร็ค SHREK แห่งแรกของโลก เป็นปราสาทแห่งแรกในเอเชียที่มี เชร็ค 4D, ให้
ท่านได้ร่วมร้องเพลงและพูดคุยกับดองกี้เจ้าลาตัวละครจากเทคนิค 3D ในห้องรับแขกDONKEY LIVE, ทดลองปรุงสูตรยาพิษที่ร้านของนางฟ้าแม่ทูนหัวด้วยตัวท่านเองที่
เมจิคโพชั่นสปิน MAGIC POTION SPIN, ร่วมสนุกไปกับเที่ยวบินพิเศษ เอนชานท์เตดแอร์เวย์ ENCHANTED AIRWAYS
เดอะลอสท์เวิล์ด THE LOST WORLD ร่วมผจญภัยตื่นเต้นไปกับเหล่าไดโนเสาร์ตามลำน้ำสายแคบๆ ในป่าจูราสสิคซึ่งมีสัตว์โลกล้านปีเพ่นพ่านอย่างอิสระที่
จูราสสิคพาร์คราปิดแอดแวนเจอร์ JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE, ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงทางน้ำที่ยิ่งใหญ่จากเหล่าสตันท์ที่ผาดโผนเสี่ยงตาย รวมถึงการระเบิดน่าตื่นเต้นได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ WATER WORLD
อิยิปต์โบราณ : ปิรามิดและเสาหินตั้งตระหง่านท้ากาลเวลา จากยุค 1930 กับการค้นพบสุสานของฟาโรห์และการปลดปล่อยคำสาปอันน่าสะพรึงกลัว สัมผัสเครื่องเล่นเขย่าขวัญความเร็วสูง การเลี้ยวรุนแรง หมุนควง ถอยหลังกลับอย่างรวดเร็วที่ รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ REVENGE OF THEMUMMY หรือท่องไปในดินแดนแห่งทะเลทรายอียิปต์ต้องห้ามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสุสานและอารายธรรมโบราณที่ เทรเชอร์ฮันเตอร์ TREASURE HUNTERS
ไซไฟซิตี้ SCI-FI CITY เมืองแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายล้ำสมัยพบกับเครื่องเล่น BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
วิ่งคู่กับไปด้วยความเร็ว 90 กม. / ชม. ที่ระดับความสูง 42.5 เมตรเหนือพื้นดิน และเครื่องเล่นหมุนควงสว่านอย่างบ้าคลั่งที่ เอคเซลเลอเรเตอร์ ACCELERATOR
นิวยอร์ก NEW YORK สัมผัสเมืองที่ยิ่งใหญ่และเจริญที่สุดของอเมริกาอย่างง่ายดายเหมือนอยู่ในสถานที่สุดคลาสสิคของนิวยอร์กซิตี้จริงๆ พบกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์สุดพิเศษ ที่ ไลท ซาวด แอ็คชั่น! LIGHT! CAMERA! ACTION!สร้างและแสดงสเปเชี่ยลเอเฟคโดยสตีเว่น สปีลเบิร์กและยูนิเวอร์แซลสตูดิโอซาวด์สเตจ28
ฮอลลีวู๊ด HALLYWOOD พบกับ ร้านค้า ร้านอาหาร สวยงาม ตระการตา อาทิ ฮอลลีวู๊ดบลูเลอวาร์ด, แพนเทจฮอลลีวู๊ดเธียเตอร์ โรงละครการแสดงบรอดเวย์ชั้นนำ, เซเลบริตี้แคนดี้ ร้านขนมหวานและลูกกวาดหลากชนิดพร้อมด้วยสัญลักษณ์ของดาราดัง, เมลส์ ไดรฟ์อิน ร้านอาหารสไตล์คลาสสิคยุค 1950 กับรถคลาสสิคและนักร้องสไตล์ประสานเสียง
เฟสทีฟวอล์ก FESTIVE WALK ท่านสามารถเพลิดเพลินกับร้านค้าและภัตตาคารหลากหลาย พร้อมพบกับเหล่านักแสดงข้างถนนที่จะมามอบความบันเทิงให้บรรดานักช็อปและนักชิมอีกด้วย
ชมการแสดงโชว์ทะเลสาบแห่งความฝัน LAKE OF DREAM ทะเลสาปแห่งนี้ประกอบด้วยการแสดงสายน้ำประกอบเสียงเพลงและห่วงไฟ เป็นครั้งแรกของสิงคโปร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ล้ำสมัยในการสร้างสรรค์รูปภาพหลายมิติ
ชมการแสดงระดับโลกชุด VOYAGE DE LA VIE การแสดงร็อคเซอร์คัส ความยาว 90 นาที ประกอบด้วยกายกรรมผาดโผนเสี่ยงตาย กับฉากอันงดงาม เครื่องแต่งกายอันตระการตา ที่จะสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ช มทุกวัย (ไม่รวมค่าเข้าชม)
เสี่ยงโชคในคาสิโนระดับโลก รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า อาทิ บาคาร่า, แบล็คเจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมทชีน, ไฮโล ฯลฯ
ชมการแสดง เครนแดนซ์ CRANE DANCE เป็นการแสดงมัลติมิเดียส์ที่ประกอบด้วยแสงไฟ เสียงดนตรี และพลุ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเครนที่เคลื่อนไหวได้สองตัว สูง 24 เมตร (ประมาณตึก 10 ชั้น) ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 16 ก.ม. / ช.ม. และเครนแต่ละตัวหนักถึง 65.5 ตัน (ประมาณช้าง 80 ตัว) โดยจะทำการแสดงสร้างสรรค์ภาพของนกที่สวยงามเสมือนจริง (ชมฟรี)
ค่ำ
เดินทางสู่ยะโฮร์บาห์รู ผ่านประทับตราหนังสือเดินทาง ประเทศมาเลเซีย และบริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) หลังอาหาร
ค่ำ เข้าที่พัก SELESA HOTEL หรือระดับเดียวกัน จากนั้นพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สี่
ยะโฮร์ บาห์รู มะละกา เมืองมรดกโลก เอฟาโมซารีสอร์ท คาวบอยทาวน์
08.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) เดินทางสู่ เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์หรือเมืองหลวงแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กร UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ซึ่งเคยตก
อยู่ใต้การปกครองของฮอลันดา, โปรตุเกสและอังกฤษมาก่อน ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกย่านตึกแดงหรือ ดัชท์สแควร์ ท่านจะได้เห็นร่องรอยที่ชาวฮอลันดาสร้างไว้ อาทิ โบสถ์คริสถ์ ที่มีอายุกว่า 250 ปี, ตึกแสดนฮุย อายุกว่า350 ปี, น้ำพุควีนวิคตอเรีย อายุกว่า 100 ปี เป็นต้น จากนั้นเดินขึ้นเนินเขาสู่โบสถ์เซ็นต์ปอล ซึ่งสร้างขึ้นสมัย
โปรตุเกสเข้ามาปกครองและเป็นที่ทำพิธีทางศาสนามาก่อน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของ ช่องแคบมะละกาและสักการะนักบุญ ฟรานซิส นักบุญศักดิ์สิทธิ์และชมบริเวณที่พักหลุมศพของท่านในบริเวณโบสถ จากนั้นด้านทางลงเนินเขาชมป้อมปืนเอฟาโมซาของโปรตุเกสที่ตั้งตระหง่านและยังหลงเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียว บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9 ) สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักรีสอร์ทที่ได้รับรางวัลรีสอร์ทยอดเยี่ยมขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียที่ เอฟาโมซา รีสอร์ท
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่รีสอร์ท (มื้อที่ 10) จากนั้นย้อนรอยชีวิตแบบตะวันตกที่ COWBOY TOWN สัมผัสบรรยากาศเมืองแบบคาวบอย พบกับการแสดงโชว์มากมาย อาทิ อินเดียนแดง, คาวบอย, ขบวนพาเหรด คาลนิวัล, สวนสนุกกลางคืนและการยิงพลุสู่ท้องฟ้าทุกค่ำคืน (หนัง 4 มิติ / เลือกซื้อ)...
พัก ณ
TEE EMPERRAL HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่ห้า
เอฟาโมซารีสอร์ท เมืองใหม่ปุตราจาย่า สนามบินกัวลาลัมเปอร์ สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 11) หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่าหรือที่เรียกกันว่า “เมืองหลวงในอนาคตของมาเลเซีย” ที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรของกัวลาลัมเปอร์ที่กำลังโตขึ้นทุกวันและการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยทำการย้ายสถานที่ทำงานข้าราชการต่างๆ มารวมกันเป็น
ตึกรวมขนาดใหญ่ พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างเป็นระบบ นำชมมัสยิดสีชมพู, ที่ทำงานภาครัฐบาล, ที่อยู่อาศัยที่
สร้างอย่างเป็นระเบียบซึ่งห่างจากกัวลาลัมเปอร์เพียง 50 ก.ม. / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
13.00 น.
เดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ตรวจเช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าในสนามบินต่อ
15.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 3574
16.50 น.
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: หากท่านจะซื้อทัวร์ไปสิงคโปร์ลองเปรียบเทียบราคาและบริการจากเราก่อน แล้วท่านจะประทับใจในบริการที่แตกต่าง
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ เสือเศษฐกิจแห่งเอเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิต ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)