ล่องเรือบั๊มโบ้ทสิงคโปร์, ล่องเรือบั๊มโบ้ทสิงคโปร์, ล่องเรือบั๊มโบ้ทสิงคโปร์, ล่องเรือบั๊มโบ้ทสิงคโปร์, ล่องเรือบั๊มโบ้ทสิงคโปร์, ล่องเรือบั๊มโบ้ทสิงคโปร์, ล่องเรือบั๊มโบ้ทสิงคโปร์, ล่องเรือบั๊มโบ้ทสิงคโปร์
โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์สตูล ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ตรัง ทัวร์กระบี่ Google.com

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มาก แต่ชื่อเสียงของประเทศนี้นั้นไม่ได้เล็กตามตัว เขาสามารถทำให้ประเทศของเขากลายเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าหลักในแทบทะเลมาลายู ทำให้เขามีรายได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีรายได้หลักอีกอย่างมาจาการท่องเที่ยวในแต่ละปีสิงคโปร์จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูคนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาประเทศของเขา โดยเฉพาะคนไทยบ้านเราที่ในแต่ละปีคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์เป็นจำนวนมาก เพราะสามารถไปได้ทั้งทางรถ และทางเครื่องบิน แต่วันนี้ของแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อชมความงามของประเทศสิงคโปร์ โดยการล่องเรือบั๊มโบ้ท ท่านจะได้สัมผัสบ้านเมือง แสงสี และวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์ในยามค่ำคืน การไปล่องเรือที่นี้จะให้เหมาะต้องประมาณ 1 ทุ่มเวลาท้องถิ่น ลักษณะการล่องท่านจะต้องมาจองเรือแล้วรอเวลาเรือออก บนเรือมีคนบรรยาข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และบ้างช่วงจะมีนักดนตรีเล่นเพลงต่างๆ ให้ฟัง หากท่านมีเวลาหรือกรุ๊ปส่วนตัวบอกเที่ยวสนุกทัวร์ได้เลยให้เขาจัดโปรแกรมนี้ให้
แนะนำโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-มะละลา-กัวลา-ปุตราจาย่า
สิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เที่ยว กรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกแฝดที่สูงที่สุด
เมืองใหม่ปุตราจาย่า ชมเมืองมะละกา สัมผัสเมืองมรดกโลก
วันแรก
กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์-มะละกา
13.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน ROYAL JORDANIAN เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
16.15 น.
ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยเที่ยวบิน RJ 180 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.25 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองมะละกา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-3.5 ชั่วโมง)
เมืองมะละกา เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการติดต่อค้าขายหรือเป็นเมืองเศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือขวานทอง เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน มีมรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรมชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซีย พักที่ EMPEROR HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง
มะละกา-ยะโฮร์บารู-สวนสนุกเลโก้แลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองมรดกโลก นครประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย เป็นเมืองที่มีความสำคัญ มีประวัติความเป็นมามากที่สุดเมืองหนึ่งในมาเลเซีย เป็นเมืองท่าเรือที่มีที่ตั้งเหมาะแก่การค้าขาย จึงมีชาติตะวันตกต้องการที่จะยึดมะละกาเป็นเมืองขึ้นเมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์  เที่ยวชมย่าน Dutch Square ซึ่งมีโบสถ์เก่าสร้างอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นโดยคณะบาทหลวงจากโปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1521 ตอนแรกนั้นเป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ และมีการขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อมาฮอลันดาเข้ามาปกครองมะละกา จึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นโบสถ์เซนปอล และใช้งานโบสถ์แห่งนี้เป็นเวลา 112 ปี จนกระทั่งโบสถ์คริสต์สีแดง ตรง Dutch Square สร้างเสร็จ จึงไปใช้โบสถ์ของตัวเอง ชมป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา จากนั้นนำท่านเดินชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ผ่านชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย และผ่านชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โยโฮร์บารู ประตูสู่สิงคโปร์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่อิสกันดาร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ทางตอนใต้สุดของแหลมมลายู ติดกับประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด แบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ โซน The Begining คือบริเวณทางเข้าสวนสนุก ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก โซน Miniland ที่ใช้ตัวเลโก้ประกอบขึ้นมาจำลองสถานที่สำคัญของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่าเป็นโซนไฮไลท์ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้ โซน Lego Technic เครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยรถไฟเหาะ โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแห่งเวทมนตร์ และนั่งรถไฟเหาะบนหลังมังกร โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิรามิดแห่งอียิปต์ โซน Imagination ที่สร้างเสริมจินตนาการให้คุณหนูน้อยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ โซน Lego City ที่ให้เด็กๆ ได้ลองบังคับรถและเรือ เพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเอง
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม
ยะโฮร์บารู- สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-ยะโฮร์บารู           
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ นำท่านชมเมืองสิงคโปร์ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการ ชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โลกเหนือจินตนาการดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ท่านจะได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุขสนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณ และครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกโดยไม่รู้ตัว โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันย์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์  โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลกกับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากนี้ยังมีมุมลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER (อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล)
***อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว***
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆ อีกมากมายหลากหลายแบรนด์อาทิ BOSSINI, GIORDANO, G2000 , CHARLES&KEITH อื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อป ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
พักที่ CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สี่          
ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง–ปุตราจาย่า-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นำท่านชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas, ตึก KL TOWER ที่มีความสูงเป็นอันดับ 4 ในบรรดาหอสูงสื่อสารในโลก ซึ่งใช้เป็นที่ถ่ายทอดเสียงสำหรับ วิทยุและโทรทัศน์ (ไม่ได้ขึ้นด้านบน) จากนั้นนำท่านผ่านชมตึกรัฐสภา และบันทึกภาพความประทับใจที่ จัตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงและยังได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียด้วย ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่งได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และชม พระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังของสุลต่านมาเลเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าชั้นนำเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึก ณ ห้างซูเรีย ซึ่งมีสินค้าหลายหลายแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกซื้อ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจายา ชมเมืองใหม่ เมืองแห่งความทันสมัยและสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซีย ท่าน ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ชมอาคารของกระทรวงต่างๆ รวมถึงอาคารรัฐสภา ซึ่งปุตราจายาแห่งนี้เป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการ และมีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม และชมสวนพฤษกชาติ, ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา อิสระท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
22.20 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสายการบิน ROYAL JORDANIAN โดยเที่ยวบิน RJ 180 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.25 น.        
เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ    
 
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน โทร 085 384 0228 / 081 415 5955 หรือ ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
คุยทุกเรื่องในสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ เสือเศษฐกิจแห่งเอเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)