โทรสายด่วนที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

ท่านสมาชิกของเที่ยวสนุกทัวร์ และลูกค้าที่เคยใช้บริการทัวร์จากเราที่อยู่จังหวัดกระบี่ เรียนท่านนะครับ ตอนนี้ท่านที่ต้องการไปเที่ยวทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน จากกระบี่ ท่านสามารถบินตรงได้เลยนะครับ เพราะเรามีโปรแกรมนี้ จัดให้ท่านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านสมาชิกที่ไม่ต้องการเดินทางไปสิงคโปร์โดยรถ หรือ แทนที่จะบินไปกรุงเทพก่อนแล้วบินต่อไปสิงคโปร์อีกต่อหนึ่ง เที่ยวสิงคโปร์ท่านก็บินจากกระบี่ไปเลยครับ โปรแกรมทัวร์นี้เราแนะนำว่าเหมาะกับคณะที่มีผู้เดินทางรวมกันแล้ว 8 ท่านขึ้นไป ท่านสามารถเลือกเดินทางได้ทุกวัน และราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับท่าน ท่านสมาชิกท่านไหนสนใจ สอบถามราคาได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทร.075 502 938 / 085 384 0228
วันที่เดินทาง : โปรแกรมทัวร์นี้รับจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปครับ
กลับไปหน้าทัวร์สิงคโปร์
วันแรก
สนามบินกระบี่-เมอร์ไล้อ้อน-ถนนออร์ชาร์ด-ล่องเรือบั๊มโบ้ท
09.30 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินกระบี่ เพื่อเตรียมตัวโหลดกระเป๋า และเช็คอิน
11.30 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเซีย สู่ประเทศสิงคโปร์
รับประทานอาหารบนเครื่อง
14.25 น.
ถึงสนามบินชางงี ของสิงคโปร์ รอรับกระเป๋า จากนั้นเดินทางสู่ ลานจอดรถ
นำคณะเดินทางไปชม เมอร์ไล้อ้อน แลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์ ณ อ่าวมาริน่าเบย์แซน
จากนั้นเราเดินทางไปช้อปปิ้ง และเดินชมเมืองสิงคโปร์กันที่ย่านที่คึกคักที่สุดในประเทศสิงคโปร์ คือ ย่านออร์ชาร์ด ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ และวิธีชีวิตของชาวสิงคโปร์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำคณะเดินทางไป ล่องเรือบั๊มโบ๊ท เพื่อเป็นการชมบรรยากาศของชาวเมืองสิงคโปร์ และแสงสียามค่ำคืนของประเทศสิงคโปร์
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก
วันที่สอง
มาริน่าเบย์แซน-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-Wing Of Time
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก
08.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ มารินาเบย์แซล แหล่งช้อปปิ้ง คาสิโน และความบันเทิงอีกมากมายจะรวมอยู่ที่นี้ ให้ท่านมีเวลลาเดินชมตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ณ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล แหล่งบันเทิงระดับโลก มีทั้งโชว์สนุกๆ และกิจกรรมเครื่องเล่นมากมาย ซึ่งเราจะให้เวลาท่านที่นี่อย่างเต็มที่เลยครับ
อาหารเที่ยง
ให้ท่านรับประทานเองในอยู่นิเวอร์แซล
18.00 น.
นัดเจอกันที่จุดนัดพบ เพื่อไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
17.30 น.
รับชม การแสดงแสงสี เสีย แห่งใหม่ของประเทศสิงคโปร์ที่ชื่อว่า Wing Of Time ที่ตื่นเต้นตลอดการแสดงซึ่งเป็นนวัฒกรรมล่ำหน้าของประเทศสิงคโปร์
การแสดงจบ นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
วันที่สาม
ย่านไชน่าทาวน์-การ์เด้นบายเดอร์เบย์-สนามบินชางงี-สนามบินกระบี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ หรือ ย่านที่รวมตัวกันของคนสิงคโปร์เชื่อสายจีน ที่นี่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อในราคาไม่แพง แถมมีของทานเล่นเยอะเลยครับผม ให้เวลาท่านเดินเล่นพอสมควร
จากนั้นนำคณะไปเดินชม และถ่ายรูป ณ การ์เด้นบายเดอะเบย์ แหล่งท่องเที่ยวที่รวมเอาพรรณไม่นานาชนิดจากทั่วโลกมารวมกันไว้ที่นี่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินชางงีสิงคโปร์
15.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่กระบี่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย
16.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคา : โปรแกรมทัวร์นี้เราจะคิดราคาให้เป็นเคสๆไปครับ เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินแต่ละวัน ราคาจะไม่เท่ากัน แนะนำเดินทางขั้นต่ำกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขั้นไปครับ ราคาจะได้ไม่สู โทรสอบถามได้ที่ 075 502 938 / 085 384 0228
โหลดโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันได้ที่ ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ประเทศสิงคโปร์ เสือเศษฐกิจแห่งเอเซีย
เทมาเส็ก สิงคโปร์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับอังกฤษ
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ยอดนิยม ที่บินตรงมาจากกรุงเทพฯ ราคาถูกมาก
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน จากกระบี่