ไปหน้าแรก

สวนสาธารณะฟอร์ดแคนนิ่งสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
Fort Canning Park หรือ สวนสาธารณะ Fort Canning นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะ
ที่ชาวสิงคโปร์นิยมมาพักผ่อนกันแล้ว ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ เพราะว่าที่นี่ถือจุดยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จึงทำให้บริเวณนี้มีการสร้างป้อมปราการ รวมถึงบังเกอร์ป้องกันแคนนิ่ง หรือ Battle Box นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นป้อมปราการรบในช่วงสมัยสงครามโลก ทุกวันนี้สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นได้กลายเป็นสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ที่ได้ถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาต
ิของต้นไม้ที่เขียวขจีทั่วบริเวณ รวมถึงสนามหญ้าขนาดใหญ่ และ อ่างเก็บน้ำขนาดย่อมอยู่บริเวณกลางสวนสาธารณะแห่งนี้
The Battle Box ซึ่งสมัยก่อนเคยใช้เป็นป้อมหลบภัยและศูนย์บัญชาการรบของผู้พัน Arthur Ernest Percival ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ Fort Canning Park
นักท่องเที่ยวสามารถขอแผนที่ เพื่อใช้ในการเดินศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสวนสาธารณะแห่งนี้ได้จากที่นี่ครับ
การเดินทางไปที่ Fort Canning Park ให้ใช้บริการรถไฟฟ้า sMRT ลงที่สถานี Dolby Ghaut (CC1/NE6/NS24) และเดินเข้าตรงทางเข้า Entrance from Canning Rise ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับ The Battle หรือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วครับ
ต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกตรงนี้
ข้อมูท่องเที่ยวสิงคโปร์อื่นๆ
รูปปั้นช้างรัชกาลที่5 ในสิงคโปร์
ตึกรัฐสภาสิงคโปร์
อาคารศาลฎีกาสิงคโปร์
สวนสาธารณะฟอร์ดแคนนิ่งสิงคโปร์
 
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938
สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่