ภาษาในสิงคโปร์สิงคโปร์
สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษามาเลย์และภาษาทมิฬ ศิลปวัฒนธรรมก็เป็นลักษณะผสมระหว่างจีน ,มาเลเซียและอินเดีย ภาษาประจำชาติของสิงคโปร์คือภาษามาเลย์  ภาษาราชการที่ใช้กันอยู่คือภาษาจีนกลาง, ภาษาทมิฬและภาษาอังกฤษ ภาษาที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุดคือภาษาอังกฤษ คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า, ตลาด, โรงแรม, แท็กซี่และภัตตาคารจะไม่มีปัญหาในเรื่องของภาษาที่ใช้ แต่ถ้ามีความสามารถในด้านภาษาจีนกลางหรือภาษามาเลย์ก็จะมีประโยชน์อยู่มาก
อ่านต่อหน้าแรก
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
ข้อมูท่องเที่ยวสิงคโปร์อื่นๆ
รูปปั้นช้างรัชกาลที่5 ในสิงคโปร์
ตึกรัฐสภาสิงคโปร์
อาคารศาลฎีกาสิงคโปร์
สวนสาธารณะฟอร์ดแคนนิ่งสิงคโปร์
วัดตันศรีชงสุสิงคโปร์
องค์กรป้องกันประเทศสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเซีย สิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์แสตมป์สิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติสิงคโปร์
กาเด้นบายเดอะเบย์สิงคโปร์
สะพาน Helix Bridge Singapore
ประวัติประเทศสิงคโปร์
ประวัติเมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์
ประวัติประเทศสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่
ประเทศสิงคโปร์
ลักษณะภูมิประเทศของสิงคโปร์
ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์
อาณาเขตของประเทศสิงคโปร์
สกุลเงินสิงคโปร์
การเมืองของสิงคโปร์
ศาสนาในสิงคโปร์
ประชากรสิงคโปร์
ภาษาในสิงคโปร์
ระบบเศรษฐกิจในสิงคโปร์
สถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938
สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)