ไปหน้าแรก

ประวัติของประเทศสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
ประเทศสิงคโปร์เป็นที่รู้จักครั้งแรกในศตวรรษที่ 3 ของชาวจีนในชื่อ ‘พู เลา ชุง’ ซึ่งแปลว่า ‘เกาะปลายคาบสมุทร’
โดยในช่วงนั้นยังไม่มีใครทราบประวัติของเกาะแห่งนี้มากนัก ในศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรศรีวิชัยและรู้จักกันในชื่อ ‘เทมาเซ็ค’ ซึ่งแปลว่า ‘เมืองแห่งทะเล’ สิงคโปร์ตั้งอยู่ตรงปลายแหลมมลาย
ูซึ่งเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติของเส้นทางเดินเรือ สิงคโปร์จึงกลายเป็นจุดพักของเรือเดินสมุทรหลายประเภท
ในศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์ก็ได้ชื่อใหม่คือ ‘สิงหปุระ’ ซึ่งแปลว่า ‘เมืองสิงโต’ ตามตำนานเล่าว่า เจ้าชายแห่งศรีวิชัย
มองเห็นสัตว์ตัวหนึ่งแต่เข้าใจผิดว่าเป็นสิงโต ชื่อปัจจุบันของสิงคโปร์จึงถือกำเนิดขึ้น ระหว่างศตวรรษที่ 18 นั้น ‘อังกฤษ’ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิงคโปร์ทางยุทธศาสตร์สำหรับซ่อม,เติมเสบียงและคุ้มกันกองทัพเรือของอาณาจักรท
ี่เติบใหญ่ของตนรวมถึงการขัดขวางการรุกคืบของชาวฮอลแลนด์ในภูมิภาคนี้ ตรงกันข้ามกับเบื้องหลังทางการเมือง
ที่กล่าวมา ‘เซอร์สแตมฟอร์ด แรฟเฟิล’ กลับตั้งสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้า นโยบายการค้าเสรีดึงดูดพ่อค้าจากทั่ว
ทุกส่วนของเอเชียและจากที่ห่างไกลออกไป เช่น สหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง ในปี ค.ศ.1824 เพียงแค่ห้าปีหลัง
จากตั้งประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน ประชากรก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง 150 คนจนกลายเป็น 10,000 คน ในปี 1832
สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางรัฐบาลของถิ่นฐานช่องแคบปีนัง มะละกา และสิงคโปร์ การเปิดคลองซุเอซในปี 1869 และการเข้ามาของเครื่องโทรเลขและเรือกลไฟทำให้ความสำคัญของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้า
ที่กำลังขยายตัวระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก สิงคโปร์เคยเป็นที่ทำสงครามในศตวรรษที่ 14 เมื่อเข้าเกี่ยวพันกับการแย่งชิงแหลมมลายูระหว่างประเทศสยามกับจักรวรรดิมัชปาหิตบนเกาะชวา อีกห้าศตวรรษถัดมา
ที่นี่ก็เกิดสงครามครั้งสำคัญขึ้นอีกครั้ง ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเคยถือกันว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่
ไม่มีวันแตกแต่แล้วกองทัพญี่ปุ่นก็สามารถยึดครองเกาะแห่งนี้ได้ในปี 1942 หลังสงคราม สิงคโปร์ก็กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ การเติบโตของลัทธิชาตินิยมทำให้สิงคโปร์มีรัฐบาลปกครองตนเองในปี 1959 แล้ววันที่ 9 สิงหาคม 1965 สิงคโปร์ก็กลายเป็นสาธารณรัฐอิสระ 
 
 
 
 
 
 
ต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกตรงนี้
ข้อมูท่องเที่ยวสิงคโปร์อื่นๆ
รูปปั้นช้างรัชกาลที่5 ในสิงคโปร์
ตึกรัฐสภาสิงคโปร์
อาคารศาลฎีกาสิงคโปร์
สวนสาธารณะฟอร์ดแคนนิ่งสิงคโปร์
วัดตันศรีชงสุสิงคโปร์
องค์กรป้องกันประเทศสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเซีย สิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์แสตมป์สิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติสิงคโปร์
กาเด้นบายเดอะเบย์สิงคโปร์
สะพาน Helix Bridge Singapore
ประวัติประเทศสิงคโปร์
ข้อมูท่องเที่ยวสิงคโปร์อื่นๆ
รูปปั้นช้างรัชกาลที่5 ในสิงคโปร์
ตึกรัฐสภาสิงคโปร์
อาคารศาลฎีกาสิงคโปร์
สวนสาธารณะฟอร์ดแคนนิ่งสิงคโปร์
วัดตันศรีชงสุสิงคโปร์
องค์กรป้องกันประเทศสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเซีย สิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์แสตมป์สิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติสิงคโปร์
กาเด้นบายเดอะเบย์สิงคโปร์
สะพาน Helix Bridge Singapore
ประวัติประเทศสิงคโปร์
ประวัติเมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์
ประวัติประเทศสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่
ประเทศสิงคโปร์
ลักษณะภูมิประเทศของสิงคโปร์
ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์
อาณาเขตของประเทศสิงคโปร์
สกุลเงินสิงคโปร์
การเมืองของสิงคโปร์
ศาสนาในสิงคโปร์
ประชากรสิงคโปร์
ภาษาในสิงคโปร์
ระบบเศรษฐกิจในสิงคโปร์
สถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์
 
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938
สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่